System Decyzje Celne

W dniu 2 października 2017 r. Komisja Europejska, we współpracy z państwami Unii uruchomiła system do obsługi wniosków i decyzji celnych (z języka angielskiego: Customs Decisions System – CDS). Po trzech latach zbierania doświadczeń, system CDS został przebudowany i zmieniony. Zmiana systemu ma na celu dostosowanie go do wymagań użytkownika, tak aby system był bardziej przyjazny i intuicyjny.

W nowej wersji CDS wyeliminowano błędy i niedoskonałości pierwszej wersji systemu.

System uzupełniono o nowe procesy, tj. proces obsługujący zmianę pozwolenia oraz proces konsultacji każdego pozwolenia obowiązującego w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Uporządkowana została także kwestia, które dane we wniosku o wydanie decyzji są obligatoryjne, a które nie. 

System CDS dostępny jest teraz w nowej szacie graficznej. Przy użyciu Systemu przesyłane są przedsiębiorcy powiadomienia o zdarzeniach na wskazany przez niego adres e-mail.

Nowa wersja systemu działa od 1 lipca 2020r.

 

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Podstawy prawne

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko