CDS - informacje ogólne

Podstawowym celem Systemu CDS jest elektronizacja procesu składania wniosków o wydanie pozwoleń celnych i zarządzania wnioskami i pozwoleniami.

 System obejmuje 22 pozwolenia podzielone na 5 grup:

  • objęcie towarów procedurą celną i czasowym składowaniem,
  • procedury specjalne,
  • tranzyt,
  • regularna linia żeglugowa,
  • inne.

CDS nie obsługuje AEO i WIT ponieważ dla nich działają inne systemy unijne.

System nie obsługuje także WIP oraz wniosków i decyzji o zwrocie lub umorzeniu należności celnych.

CDS składa się z trzech komponentów:

  1. unijnego portalu dla przedsiębiorców (Trader Portal - TP);
  2. systemu zarządzania decyzjami celnymi (Customs Decisions Management System - CDMS);
  3. bazy referencyjnej wydanych pozwoleń (Customs Customer Reference Services – CRS).

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Podstawy prawne

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko