System Decyzje Celne

CDS - informacje ogólne

Podstawowym celem CDS jest dostarczenie jednego zharmonizowanego interfejsu dla przedsiębiorców do składania wniosków o wydanie pozwoleń celnych i zarządzania wnioskami i pozwoleniami.

 

Co do zasady System obejmuje 22 pozwolenia podzielone na 5 grup:

  • objęcie towarów procedurą celną i czasowym składowaniem,
  • procedury specjalne,
  • tranzyt,
  • regularna linia żeglugowa,
  • inne.

CDS nie obsługuje AEO i WIT ponieważ dla nich utrzymane zostały dedykowane systemy unijne. System nie obsługuje także WIP oraz wniosków i decyzji o zwrocie lub umorzeniu należności celnych. Do CDS włączono wniosek i pozwolenie na regularną linię żeglugową, co spowoduje zamknięcie  systemu RSS.

CDS składa się z trzech komponentów:

  1. unijnego portalu dla przedsiębiorców (Trader Portal - TP);
  2. systemu zarządzania decyzjami celnymi (Customs Decisions Management System - CDMS);
  3. bazy referencyjnej wydanych pozwoleń (Customs Customer Reference Services – CRS).

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS

FAQ

Podstawy prawne

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko