Nowa instrukcja dotycząca realizacji usługi e-Tranzyt z 4.07.2019 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało o opublikowaniu na Portalu PUESC nowej wersji „Instrukcji dotyczącej realizacji usługi e-Tranzyt (operacje tranzytu unijnego/wspólnego i operacje TIR), dla użytkowników zewnętrznych", wersja 4.0 z 4.07.2019.

Instrukcja będzie obowiązywać począwszy od dnia 4 lipca 2019 r. i z tą datą zastąpi ona aktualnie obowiązującą instrukcję e-Tranzyt.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzone w Instrukcji zmiany dotyczą w szczególności następujących kwestii:

•             dodanie informacji na temat automatycznego interfejsu wymiany danych pomiędzy systemami NCTS2 i AES/ECS2 dla potrzeb usprawnienia procesu potwierdzania wyprowadzenia towarów;

•             doprecyzowanie zapisu o obowiązku prawidłowego deklarowania w zgłoszeniu w systemie NCTS2 urzędów tranzytowych (dodanie przykładu dot. Szwajcarii), w związku z nagminnie występującymi nieprawidłowościami w tym zakresie, co stanowi istotne utrudnienie obsługi operacji w urzędach tranzytowych, uwzględniając skalę zjawiska;

•             uzupełnienie wymogów dotyczących prawidłowego opisu towarów w zgłoszeniu;

•             zmiana zapisów dotyczących powiązania pomiędzy systemami AIS/IMPORT i NCTS2 w odniesieniu do możliwości objęcia towarów kolejną procedurą dopiero po zwolnieniu towarów z tranzytu (i dopuszczalnych wyjątków);

•             doprecyzowanie warunków dotyczących ułatwień związanych ze zgodą na przeładunki w trakcie transportu (tylko dla operacji kończonych w kraju);

•             aktualizacja zapisów dotyczących funkcjonowania wsparcia dla użytkowników (Help Desk) i procedur awaryjnych oraz wykorzystywanych w tym celu narzędzi, w tym nowego komponentu komunikacyjnego (AES/Komunikator BCP).

Aktualności

history image 23.03.2016 Przesunięcie daty ogólnopolskiego uruchomienia AIS/INTRASTAT

W nawiązaniu do informacji przekazanych Państwu w Newsletterze nr 01/2016 z dnia 12.02.2016 r....

history image 22.03.2016r. Informacja o dacie ogólnopolskiego uruchomienia systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów potwierdza, że ogólnopolskie uruchomienie usługi  e - Tranzyt ,...

history image 22.03.2016r. Informacja o dacie ogólnopolskiego uruchomienia systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów potwierdza, że ogólnopolskie uruchomienie usługi  e - Tranzyt ,...

history image 17.03.2016r. Informacja o dacie ogólnopolskiego uruchomienia systemu NCTS2

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w Newsletterze nr Z/06/2016 Ministerstwo Finansów uprzejmie...

history image 17.03.2016r. Informacja o dacie ogólnopolskiego uruchomienia systemu NCTS2

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w Newsletterze nr Z/06/2016 Ministerstwo Finansów uprzejmie...

history image 16.03.2016r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o udostępnieniu środowiska testowego systemu AES a także o opublikowaniu harmonogramu wdrożenia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (Newsletter nr Z/67/2015 z dnia 27.10.2015r.) uprzejmie...

history image 16.03.2016r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o udostępnieniu środowiska testowego systemu AES a także o opublikowaniu harmonogramu wdrożenia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (Newsletter nr Z/67/2015 z dnia 27.10.2015r.) uprzejmie...

history image 14.03.2016r. Kolejne oddziały celne objęte pilotażowym uruchomieniem Systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że do 9 oddziałów celnych objętych pilotem NCTS2,...

history image 14.03.2016r. Kolejne oddziały celne objęte pilotażowym uruchomieniem Systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że do 9 oddziałów celnych objętych pilotem NCTS2,...

history image 03.03.2016r. Kolejne oddziały celne objęte pilotażowym uruchomieniem Systemu NCTS2

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w dniu 3.03. br. do pilota NCTS2 dołączyły 4...
Wyświetlanie 91 - 100 z 130 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 13