Uruchomienie AIS/e-COMMERCE

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. o godz. 00.01 Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia dla Klientów KAS:

- wszystkie funkcjonalności systemu AIS/e-COMMERCE oraz

- rozwiązania szczególne związane z ewidencjami dla zgłoszeń USZ (uregulowania szczególne).

Komponent AIS/e-COMMERCE został wyodrębniony w ramach systemu AIS/IMPORT jako moduł przeznaczony do obsługi zgłoszeń celnych, o których mowa w art. 143a oraz art. 144 Rozporządzenia Delegowanego do Unijnego Kodeksu Celnego.

Funkcjonalności AIS/e-COMMERCE wiążą się z obsługą elektronicznych zgłoszeń celnych dokonywanych:

  1. wyłącznie w obrocie pocztowym (komunikaty ZC215H6 wraz z komunikatami powiązanymi) oraz
  2. w obrocie kurierskim i pocztowym (komunikaty ZC215H7 wraz z komunikatami powiązanymi).

Komunikaty do systemu AIS/e-COMMERCE będą mogły być przekazywane z wykorzystaniem dwóch komponentów komunikacyjnych, a decyzja z którego komponentu skorzystać, należy do zgłaszającego:

  1. SEAP

Kanał wizualny (PUESC): aktualnie https://www-2.puesc.gov.pl, po zmianie adresacji docelowo https://puesc.gov.pl (informacja o zmianie adresacji portali „czerwonego" i „zielonego" zostanie Państwu przekazana w formie komunikatów na portalach PUESC).

Niewizualny:

e-mail: puesc@mf.gov.pl

WS: https://ws.puesc.gov.pl/seap_wsChannel/DocumentHandlingPort

  1. AES/KOMUNIKATOR BCP

W przypadku AIS/e-COMMERCE nie będzie możliwości przesyłania za pomocą AES/KOMUNIKATOR BCP komunikatów e-mail.

Dostępne będą następujące interfejsy pod adresami:

 

W przypadku wystąpienia problemów w obsłudze zgłoszeń kierowanych do Systemu AIS/e-COMMERCE, składania wniosków lub innych pytań natury technicznej, podmiot zainteresowany powinien kierować takie zagadnienia na Portal CSD (Centralny Service Desk):

a.         https://puesc.gov.pl/web/puesc/helpdesk-sc lub

b.         https://www-2.puesc.gov.pl/help-desk-sisc

c.         helpdesk-eclo@mf.gov.pl

d.         telefonicznie na numer +48 33 483 20 55

Pozostałe zasady kontaktu z I-linią Help-Desk nie uległy zmianie. Wszelkie informacje oraz podstawowe pytania i odpowiedzi zawarte są w FAQ pod adresem: https://www-2.puesc.gov.pl/faq

 

Przypominamy, że warunkiem umożliwiającym korzystanie przez podmioty z funkcjonalności AIS/e-COMMERCE jest:

  1. posiadanie aplikacji umożliwiającej przesyłanie elektronicznych komunikatów ZC215H6/ZC215H7, zbudowanej zgodnie ze specyfikacją techniczną XML dla tego modułu;
  2. dysponowanie przez osobę fizyczną, która w imieniu podmiotu będzie przesyłała komunikaty narzędziem do ich elektronicznego podpisywania (zasady ogólne);
  3. dopełnienie formalności związanych z usługą e-Klient Krajowej Administracji Skarbowej (posiadanie numeru EORI, rejestracja podmiotu z wykorzystaniem usługi e-Klient).

 

Uprawnienia uzyskane w e-Klient do składania zgłoszeń dla potrzeb AIS/IMPORT automatycznie obowiązują także dla AIS/e – COMMERCE.

Jednocześnie na wypadek wystąpienia problemów technicznych przekazujemy poniżej podstawowe zasady procedury awaryjnej:

Zgłoszenia ZC215H6 oraz ZC215H7 mogą być składane wyłącznie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, bez stosowania zgłoszeń papierowych. Rozwiązanie zostało oparte na założeniach art. 6 UKC stanowiącego, że wszelka wymiana informacji (takich jak deklaracje, zgłoszenia, wnioski lub decyzje) między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji zgodnie z wymogami przepisów prawa celnego, odbywa się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych.

W przypadku niedostępności systemu AIS/e-COMMERCE, zgłaszający, którzy nie zdecydują się zaczekać na usunięcie awarii umożliwiające wysłanie ZC215H6/ZC215H7, mogą w ramach procedury awaryjnej dokonać standardowego zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu z wykorzystaniem funkcjonalności systemu AIS/IMPORT.

Stosowanie AIS/IMPORT w procedurze awaryjnej dla AIS/e-COMMERCE dotyczy wyłącznie przesyłek kwalifikujących się do dokonania zgłoszenia ZC215H6 oraz ZC215H7 z kodem uszczegóławiającym procedurę C07 oraz C08.

Rozwiązanie z możliwością zastosowania w procedurze awaryjnej standardowego zgłoszenia celnego do procedury 4000 dokonywanego w systemie AIS/IMPORT nie obejmuje:

•           zgłoszeń celnych ZC215H7 składanych w reżimie IOSS z kodem uszczegóławiającym procedurę F48, w których nie wylicza się należności podatkowych, ale istnieje konieczność sprawdzenia istnienia i ważności numeru IOSS (automatyczne sprawdzenie) i przekazania określonego zestawu danych do unijnego systemu Nadzory;

•           zgłoszeń celnych ZC215H7 składanych w procedurze USZ z kodem uszczegóławiającym procedurę F49, które składane są zbiorczo do 5. dnia miesiąca następnego z wykazaniem podatku VAT pobranego w miesiącu poprzednim.

System AIS/IMPORT nie posiada bowiem funkcjonalności, które wymagane są do prawidłowej obsługi takich zgłoszeń. Są one świadczone przez AIS/e-COMMERCE we współpracy z innymi systemami PUESC. W tych przypadkach konieczne jest zaczekanie przez zgłaszającego na przywrócenie dostępności AIS/e-COMMERCE.


Komunikaty

history image UWAGA: Mobilna Aplikacja Kierowcy SENT-GEO - zmiana adresów IP (dotyczy tylko podmiotów stosujących politykę ograniczania zakresu adresów IP na urządzeniach lub w APN)

Z powodu przeprowadzonej w ostatnim okresie zmiany w adresacji DNS dla części usług dostawcy usług chmurowych, mogły ulec zmianie adresy IP usług odbierających dane geolokalizacyjne z Mobilnej...

history image Przesunięcie terminu wdrożenia krajowego systemu SATOS moduł ICS2

W nawiązaniu do Newsletter nr Z/44/2021 z dnia 16.06.2021 r., Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że termin wdrożenia krajowego systemu SATOS moduł ICS2 został przesunięty...

history image Uruchomienie AIS/e-COMMERCE

Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. o godz. 00.01 Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia dla Klientów KAS: - wszystkie...

history image Aplikacje mobilne do e-TOLL i SENT

W związku z wdrożeniem systemu e-TOLL została udostępniona aplikacja mobilna e-TOLL PL służąca do uiszczania opłat drogowych. Aplikacja jest zintegrowana z systemem SENT, dzięki czemu za jej...

history image Urządzenia ZSL do e-TOLL i SENT

W związku z uruchomieniem systemu e-TOLL, nowe usługi ZSL na potrzeby systemu e-TOLL i systemu SENT zostały udostępnione na portalu PUESC ( https://www.puesc.gov.pl/ ). Tym samym podmioty...
Wyświetlanie 1 - 5 z 18 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 4

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

history image Utrudnienia na PUESC2

Informujemy o występujących na PUESC2 (www-2.puesc.gov.pl) utrudnieniach w logowaniu do...

history image ZEFIR2 - niedostępność systemu w dniu 22 lipca (czwartek) w godz. 16:00 - 18:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lipca (czwartek) w godz. 16:00 – 18:00 w...

history image Przerwa w dostępie do unijnego systemu UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.07.2021 r. (sobota) od godz. 07:30 do godz. 12:00 ...

history image Przerwa w dostępie do systemu AIS/INTRASTAT

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.07.2021 r. (piątek) od...

history image Procedura awaryjna w usłudze e-Przewóz

W związku z utrudnieniami występującymi w systemie SENT prosimy o stosowanie procedury...
Wyświetlanie 1 - 5 z 199 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40