Pilotaż nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej PUESC)

PILOTAŻ NOWEJ WERSJI PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWOWO-CELNYCH


Szanowni Państwo,

Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że w dniu 23.12.2020 planowane jest uruchomienie pilotażowe nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej PUESC) w zakresie  w widoku formularzy, ich wypełnienia oraz  wysyłki.


WYKAZ USŁUG, JAKIE BĘDĄ OBJĘTE PILOTAŻEM

Usługi objęte pilotażem:
•    Wypełnianie formularzy oraz wysyłka wniosków o wydanie zezwoleń akcyzowych
•    Wypełnianie formularza oraz wysyłka wniosku o wpis na listę agentów celnych

DOSTĘP DO PUESC

W ramach uruchomienia pilotażowego, od 23.12.2020 r. do 28.12.2020 r., udostępniony zostanie portal testowy, dostępny pod adresem:
https://te.puesc.gov.pl

CHARAKTER PILOTAŻU

Celem pilotażu jest przetestowanie funkcjonalności nowej wersji PUESC w zakresie wyżej wskazanej usługi w środowisku testowym systemu.

DANE DO WYKORZYSTANIA W RAMACH PILOTAŻU

W ramach środowiska pilotażowego konta użytkowników zostały przeniesione z obecnego środowiska testowego PUESC na PUESC pilotażowy i dostępne są testowe dane w zakresie firm i uprawnień osób powiązanych. Zmiany tych danych będą wpływały wyłącznie na działania podejmowane w środowisku pilotażowym.

WYPEŁNIENIE FORMULARZA I WYSYŁKA WNIOSKÓW O WYDANIE ZEZWOLEŃ AKCYZOWYCH ORAZ WNIOSKU O WPIS NA LISTE AGENTÓW CELNYCH

W ramach pilotażu możliwe jest wypełnienie wniosków o wydanie następujących zezwoleń akcyzowych:  
- zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego,
- zezwolenie na nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
- zezwolenie na  jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
- zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,
- zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający
oraz
- wniosku o wpis na listę agentów celnych
Możliwe jest wypełnienie formularzy wniosków w oparciu o fikcyjne dane. Po wypełnieniu danych na formularzu i wygenerowaniu dokumentu, będzie on znajdował się  w  „Dokumenty do wysyłki i robocze", na zakładce „Dokumenty do wysyłki". Będzie możliwość ich wysłania i sprawdzenia UPP w „Moich sprawach i dokumentach".     
 
KOMUNIKACJA W RAMACH PILOTAŻU I ZGŁASZANIE BŁĘDÓW LUB UWAG / PROPOZYCJI MODYFIKACJI

Prosimy osoby, które zdecydują się na udział w pilotażu i wyrażają zgodę na komunikację elektroniczną związaną z jego prowadzeniem (otrzymywanie informacji, porad, instrukcji) oraz chcące oceniać udostępnione usługi / funkcjonalności o przesłanie na adres:

puesc.pilotaz@mf.gov.pl

informacji następującej treści:

„Zgłaszam chęć udziału w pilotażu PUESC w zakresie e-Decyzji oraz wyrażam zgodę na wzajemną komunikację elektroniczną, polegającą na wysyłaniu przez osoby prowadzące Pilotaż na mój adres e-mailowy wszelkich informacji dot. jego organizacji i przebiegu. Zostałem poinformowany, że wszelkie błędy w działaniu PUESC pilotażowanego, uwagi, sugestie i propozycje zmian mogę przesyłać na adres puesc.pilotaz@mf.gov.pl
Imię i nazwisko (opcjonalne):
Adres e-mail (wymagane):
Telefon (opcjonalne):"

Po przesłaniu powyższej informacji na wskazany adres e-mailowy będziemy przesyłać stosowne informacje i powiadomienia.
W przypadku wystąpienia problemów związanych z działaniem PUESC albo w zakresie korzystania z dokumentów elektronicznych lub potrzeby uzyskania dodatkowych / uszczegółowionych informacji na temat funkcjonowania nowego portalu, bardzo prosimy o kontakt w godzinach 8:00 – 15:00:
e-mail: puesc.pilotaz@mf.gov.pl
W tytule wiadomości koniecznie należy wpisać słowo PILOTAŻ e-Decyzje

BADANIA UŻYTECZNOŚCI USER EXPERIENCE

Na koniec pierwszej części pilotażu planowane są warsztaty dot. oceny użyteczności dostarczonych rozwiązań. Osoby chętne do wzięcia udziału w przedmiotowych warsztatach i ewentualnych badaniach UX, których wyniki mogą wpłynąć na działanie lub wygląd PUESC, proszone są o zgłaszanie się poprzez wysłanie swoich danych kontaktowych na adres puesc.pilotaz@mf.gov.pl z dopiskiem „udział w warsztatach UX". Taka deklaracja nie jest dla Państwa wiążąca – udział w konkretnym badaniu lub warsztacie będzie każdorazowo z Państwem ustalany z odpowiednim wyprzedzeniem przed jego rozpoczęciem.


Aktualności

history image NEWSLETTER INTRASTAT Nr 11/2021 z dnia 01.06.2021 r.

Szanowni Państwo, 1. Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że zgłoszenia INTRASTAT za...

history image Informacja o planach wdrożenia Systemów AES i NCTS opartych o nowy model danych

Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa...

history image Czasowa zmiana terminu składania deklaracji Intrastat.

Szanowni Państwo, Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że zgłoszenia INTRASTAT za...

history image NEWSLETTER INTRASTAT Nr 06/2021 z dnia 22.02.2021 r.

Szanowni Państwo, Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w dniu 1 styczna...

history image Komunikat dotyczący wniosków złożonych w usłudze e-Klient w kontekście wdrożenia nowego portalu PUESC

Szanowni Państwo, 1 lutego 2021 roku zostanie uruchomiony nowy Portal PUESC i nowa usługa...

history image NEWSLETTER INTRASTAT Nr 04/2021 z dnia 22.01.2021 r.

Szanowni Państwo, Departament Ceł MF przypomina, że od 1 stycznia 2021 roku obrót towarowy ze ...

history image 2021-01-18 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image NEWSLETTER INTRASTAT Nr 02/2021 z dnia 14.01.2021 r.

Szanowni Państwo, Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że na 2021 rok...

history image Pilotaż nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej PUESC)

PILOTAŻ NOWEJ WERSJI PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWOWO-CELNYCH Szanowni...

history image Errata dla specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES 1.26

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu erraty dla specyfikacji technicznej komunikatów SXML...
Wyświetlanie 1 - 10 z 164 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 17