Pilotaż nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej PUESC)

PILOTAŻ NOWEJ WERSJI PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWOWO-CELNYCH


Szanowni Państwo,

Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że w dniu 23.12.2020 planowane jest uruchomienie pilotażowe nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej PUESC) w zakresie  w widoku formularzy, ich wypełnienia oraz  wysyłki.


WYKAZ USŁUG, JAKIE BĘDĄ OBJĘTE PILOTAŻEM

Usługi objęte pilotażem:
•    Wypełnianie formularzy oraz wysyłka wniosków o wydanie zezwoleń akcyzowych
•    Wypełnianie formularza oraz wysyłka wniosku o wpis na listę agentów celnych

DOSTĘP DO PUESC

W ramach uruchomienia pilotażowego, od 23.12.2020 r. do 28.12.2020 r., udostępniony zostanie portal testowy, dostępny pod adresem:
https://te.puesc.gov.pl

CHARAKTER PILOTAŻU

Celem pilotażu jest przetestowanie funkcjonalności nowej wersji PUESC w zakresie wyżej wskazanej usługi w środowisku testowym systemu.

DANE DO WYKORZYSTANIA W RAMACH PILOTAŻU

W ramach środowiska pilotażowego konta użytkowników zostały przeniesione z obecnego środowiska testowego PUESC na PUESC pilotażowy i dostępne są testowe dane w zakresie firm i uprawnień osób powiązanych. Zmiany tych danych będą wpływały wyłącznie na działania podejmowane w środowisku pilotażowym.

WYPEŁNIENIE FORMULARZA I WYSYŁKA WNIOSKÓW O WYDANIE ZEZWOLEŃ AKCYZOWYCH ORAZ WNIOSKU O WPIS NA LISTE AGENTÓW CELNYCH

W ramach pilotażu możliwe jest wypełnienie wniosków o wydanie następujących zezwoleń akcyzowych:  
- zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego,
- zezwolenie na nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
- zezwolenie na  jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
- zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,
- zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający
oraz
- wniosku o wpis na listę agentów celnych
Możliwe jest wypełnienie formularzy wniosków w oparciu o fikcyjne dane. Po wypełnieniu danych na formularzu i wygenerowaniu dokumentu, będzie on znajdował się  w  „Dokumenty do wysyłki i robocze", na zakładce „Dokumenty do wysyłki". Będzie możliwość ich wysłania i sprawdzenia UPP w „Moich sprawach i dokumentach".     
 
KOMUNIKACJA W RAMACH PILOTAŻU I ZGŁASZANIE BŁĘDÓW LUB UWAG / PROPOZYCJI MODYFIKACJI

Prosimy osoby, które zdecydują się na udział w pilotażu i wyrażają zgodę na komunikację elektroniczną związaną z jego prowadzeniem (otrzymywanie informacji, porad, instrukcji) oraz chcące oceniać udostępnione usługi / funkcjonalności o przesłanie na adres:

puesc.pilotaz@mf.gov.pl

informacji następującej treści:

„Zgłaszam chęć udziału w pilotażu PUESC w zakresie e-Decyzji oraz wyrażam zgodę na wzajemną komunikację elektroniczną, polegającą na wysyłaniu przez osoby prowadzące Pilotaż na mój adres e-mailowy wszelkich informacji dot. jego organizacji i przebiegu. Zostałem poinformowany, że wszelkie błędy w działaniu PUESC pilotażowanego, uwagi, sugestie i propozycje zmian mogę przesyłać na adres puesc.pilotaz@mf.gov.pl
Imię i nazwisko (opcjonalne):
Adres e-mail (wymagane):
Telefon (opcjonalne):"

Po przesłaniu powyższej informacji na wskazany adres e-mailowy będziemy przesyłać stosowne informacje i powiadomienia.
W przypadku wystąpienia problemów związanych z działaniem PUESC albo w zakresie korzystania z dokumentów elektronicznych lub potrzeby uzyskania dodatkowych / uszczegółowionych informacji na temat funkcjonowania nowego portalu, bardzo prosimy o kontakt w godzinach 8:00 – 15:00:
e-mail: puesc.pilotaz@mf.gov.pl
W tytule wiadomości koniecznie należy wpisać słowo PILOTAŻ e-Decyzje

BADANIA UŻYTECZNOŚCI USER EXPERIENCE

Na koniec pierwszej części pilotażu planowane są warsztaty dot. oceny użyteczności dostarczonych rozwiązań. Osoby chętne do wzięcia udziału w przedmiotowych warsztatach i ewentualnych badaniach UX, których wyniki mogą wpłynąć na działanie lub wygląd PUESC, proszone są o zgłaszanie się poprzez wysłanie swoich danych kontaktowych na adres puesc.pilotaz@mf.gov.pl z dopiskiem „udział w warsztatach UX". Taka deklaracja nie jest dla Państwa wiążąca – udział w konkretnym badaniu lub warsztacie będzie każdorazowo z Państwem ustalany z odpowiednim wyprzedzeniem przed jego rozpoczęciem.


Aktualności

history image NEWSLETTER INTRASTAT Nr 02/2021 z dnia 14.01.2021 r.

Szanowni Państwo, Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że na 2021 rok...

history image Pilotaż nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej PUESC)

PILOTAŻ NOWEJ WERSJI PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWOWO-CELNYCH Szanowni...

history image Errata dla specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES 1.26

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu erraty dla specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image Newsletter INTRASTAT Nr 14/2020 z dnia 16.12.2020 r.

Szanowni Państwo, Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że do marca 2021 roku włącznie ...

history image Nowa wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image Newsletter INTRASTAT Nr 11/2020

Szanowni Państwo, Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że do końca 2020 roku zgłoszenia...

history image Nowa wersja specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES

Uprzejmie informujemy o opublikowaniu nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image Nowa wersja specyfikacji technicznej komunikatów SXML dla Systemu AES

Uprzejmie informujemy o opublikowania nowej wersji specyfikacji technicznej komunikatów SXML...

history image 3.04.2020 SENT - Aktualizacja Specyfikacji Technicznej Komunikatów

Na stronie w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana aktualna ...

history image Komunikat z dnia 26 marca 2020 r. dotyczący instrukcji Intrastat

Komunikat z dnia 26 marca 2020 r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na...
Wyświetlanie 1 - 10 z 157 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 16