11.08.2015r. Nowa usługa na platformie PUESC: e-Wnioski

Uprzejmie informujemy, że Służba Celna w dniu 17 sierpnia 2015 r. udostępnia na platformie PUESC kolejną nową usługę: e-Wnioski.

Usługa e-Wnioski pozwala na realizowanie postępowania administracyjnego, podatkowego, oraz postępowania w sprawach celnych w formie elektronicznej, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Ordynacja podatkowa.

Wdrożenie całościowe tej usługi zostało rozłożone w czasie i podzielone na kilka etapów, zawierających łącznie kilkadziesiąt wniosków. W pierwszej części na PUESC zostaną wystawione dla Klientów Służby Celnej dwa formularze wniosków wszczynających postępowania w sprawach:

 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego;
 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych.

Schemat działania tej usługi będzie odpowiadał temu, który jest już realizowany w ramach usługi e-Klient Służby Celnej, czyli osoba, która ma konto na PUESC, po zalogowaniu się będzie mogła wybrać z zakładki „Katalog Usług"  folder „e-Wnioski" lub z zakładki „Formularze_eFormularze" folder „e-Wnioski" lub „SZPROT" (uwaga: ww. foldery będą dostępne od dnia 17 sierpnia br.) interaktywne wnioski, wypełnić je, podpisać korzystając z posiadanego podpisu elektronicznego i wysłać do systemu SZPROT.

Skorzystanie z usługi e-Wnioski, a więc z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej wymaga spełnienia określonych warunków. Podstawowym warunkiem jest utworzenie konta na PUESC, rejestracja danych podmiotu, osoby fizycznej i reprezentacji.

 1. Jeżeli wnioskodawca - osoba upoważniona - nie jest zarejestrowany w SISC, tj. nie złożył wniosku o rejestrację osoby fizycznej i reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w usłudze e-Klient SC, powinien założyć konto na PUESC (www.puesc.gov.pl). Zasady zakładania konta i uzyskania loginu określone zostały w rozdziale 1 Instrukcji „e-Klient Służby Celnej. Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" dostępnej na platformie PUESC w zakładce „Katalog e-Usług e-Klient SC".

  Po zalogowaniu na konto osoba upoważniona będzie mogła z zakładki „Katalog usług" wybrać interaktywny formularz wniosku, który chciałaby wypełnić elektronicznie.

  W każdym formularzu elektronicznym znajdują się podświetlane informacje (oznaczone symbolem „i") stanowiące/opisujące jak należy wypełnić poszczególne pola wniosku/ formularza.

  Następnie wniosek powinien zostać podpisany elektronicznie przy użyciu posiadanego podpisu elektronicznego, o którym jest mowa w rozdziale 7 ww. Instrukcji.

  Podpisany wniosek powinien zostać wysłany poprzez „kliknięcie" przycisku "Wyślij".

  Po wysłaniu wniosku, na adres poczty elektronicznej przekazane zostanie stosowne zawiadomienie, zawierające informację, że adresat może odebrać pismo w formie elektronicznej złożone na jego koncie na PUESC.
   
 2. Jeżeli wnioskodawca posiada konto na PUESC wtedy po zalogowaniu powinien w katalogu „Katalog usług" wybrać interaktywny formularz wniosku, który chciałby wypełnić elektronicznie.

  W każdym formularzu elektronicznym znajdują się podświetlane informacje (oznaczone symbolem „i") stanowiące/opisujące jak należy wypełnić poszczególne pola wniosku/ formularza.

  Następnie wniosek powinien zostać podpisany elektronicznie przy użyciu posiadanego podpisu elektronicznego, o którym jest mowa w rozdziale 7 ww. Instrukcji.

  Podpisany wniosek powinien zostać wysłany poprzez „kliknięcie" przycisku "Wyślij".

Proces zainicjowany złożonym wnioskiem (a więc postępowanie administracyjne, podatkowe lub postępowanie w sprawach celnych) na platformie PUESC, będzie realizowany w Systemie Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT

W trakcie toczącego się postępowania wnioskodawca będzie otrzymywał korespondencję na swoje konto na PUESC. Będzie także otrzymywał powiadomienia o jej otrzymaniu w formie stosownej wiadomości elektronicznej skierowanej na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej (adres skrzynki elektronicznej jest podawany w trakcie rejestracji w polu C.2.2. formularza rejestracji podmiotu, musi być aktualny, w przeciwnym wypadku korespondencja będzie uznawana za doręczaną pomimo niewłaściwego adresu elektronicznego, na który będzie kierowana).

Już teraz należy zauważyć, że docelowo zostanie dodana także możliwość odpytywania o status sprawy oraz o akta sprawy także w wersji elektronicznej.

Należy pamiętać, że istotnym warunkiem powodzenia udostępnienia tej usługi i jej wykorzystywania, są prawidłowe dane rejestracyjne w SISC, łącznie ze zgodą na komunikację elektroniczną w ramach postępowań. W tym celu zaleca się, przed rozpoczęciem wypełniania wniosków wszczynających postępowania, o sprawdzenie i ewentualnie zaktualizowanie danych podmiotu i reprezentanta, korzystając z dostępnych funkcjonalności usługi e-Klient SC.

Aby usługa e-Wnioski mogła być w pełni wykorzystana należy pamiętać o następujących zasadach:

 • dane wskazane we wnioskach rejestracyjnych podmiotu i osoby fizycznej, określonych w usłudze e-Klient SC powinny być aktualne, jeżeli dane nie są aktualne należy je zawsze zaktualizować;
 • w wypełnianych wnioskach rejestracyjnych w ramach usługi e-Klient SC należy zaznaczyć zgodę na komunikację elektroniczną, w przeciwnym wypadku pisma będą wysyłane w formie papierowej z wykorzystaniem usług operatora pocztowego;
 • do wypełnionego i wysłanego wniosku należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo.

Prawidłowo złożony wniosek będzie skutkował wszczęciem stosowanego postępowania kończącego się wydaniem decyzji/pozwolenia także w formie elektronicznej.

We wszystkich postępowaniach realizowanych w formie elektronicznej z udziałem strony (lub jej pełnomocnika/reprezentanta) będą miały zastosowanie zasady komunikacji już stosowane w ramach usługi e-Klient SC, czyli UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), sposób dostarczania na konto w PUESC:  pism, wezwań, rozstrzygnięć (m.in. pozwoleń).

Należy pamiętać, iż usługa e-Wnioski pozostaje na razie alternatywnym sposobem składania wniosków/otrzymywania pozwoleń w stosunku do obecnego sposobu składania wniosków/ otrzymywania pozwoleń w formie papierowej. Oznacza to, że przedsiębiorca może wybrać, czy złoży wniosek/otrzyma pozwolenie za pośrednictwem usługi e-Wnioski, czy też złoży wniosek/otrzyma pozwolenie w formie papierowej. Wybranie jednego sposobu złożenia wniosku/otrzymania pozwolenia powoduje, że przedsiębiorca nie powinien korzystać jednocześnie z innego sposobu.    

Ważne:

W kolejnym etapie wdrażania usługi e-Wnioski będą udostępniane następne formularze wniosków w formie elektronicznej z obszaru cła, podatku akcyzowego i gier hazardowych.

O ich udostępnianiu będziemy informować na bieżąco.

Aktualności

history image 13.08.2017 Zmiany w wersji 6.1.0 PUESC

Najważniejsze zmiany w wersji 6.1.0 Zmieniony został układ podglądu szczegółów dokumentu....

history image 30.05.2017 Zmiana wystawcy certyfikatów niekwalifikowanych

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12.05 br., w którym informowaliśmy o planowanych zmianach w...

history image 12.05.2017 Planowana zmiana certyfikatów PKI

W związku z włączeniem Służby Celnej w struktury Krajowej Administracji Skarbowej, planowane jest...

history image 14.04.2017 Uruchomienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

18 kwietnia 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego...

history image 11.04.2017 Nowa specyfikacja systemu AES

W zakładce SISC->AES w sekcji 'przydatne linki' opublikowano nową specyfikację XML (1.15.000)...

history image 04.04.2017 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów podpisana przez prezydenta

Prezydent RP 31 marca 2017 r. podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu...

history image 10.03.2017r. Informacja o zmianie Specyfikacji Technicznej komunikatów dla systemu SENT

Ministerstwo Finansów informuje, że na portalu  www.test.puesc.gov.pl  w...

history image 08.03.2017 Zmiany w zakładce Moje Dokumenty

Informujemy, że zmienił się sposób wyświetlania dokumentów w zakładce Moje Dokumenty. Domyślnie...

history image 07.03.2017 Nowa specyfikacja systemu AIS/IMPORT

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o publikacji nowej, całkowicie przebudowanej...

history image 10.02.2017 Specyfikacje nowych wzorów deklaracji systemu Zefir2

Szanowni Państwo, W związku z Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające...
Wyświetlanie 1 - 10 z 77 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 8