11.08.2015r. Nowa usługa na platformie PUESC: e-Wnioski

Uprzejmie informujemy, że Służba Celna w dniu 17 sierpnia 2015 r. udostępnia na platformie PUESC kolejną nową usługę: e-Wnioski.

Usługa e-Wnioski pozwala na realizowanie postępowania administracyjnego, podatkowego, oraz postępowania w sprawach celnych w formie elektronicznej, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Ordynacja podatkowa.

Wdrożenie całościowe tej usługi zostało rozłożone w czasie i podzielone na kilka etapów, zawierających łącznie kilkadziesiąt wniosków. W pierwszej części na PUESC zostaną wystawione dla Klientów Służby Celnej dwa formularze wniosków wszczynających postępowania w sprawach:

 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego;
 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych.

Schemat działania tej usługi będzie odpowiadał temu, który jest już realizowany w ramach usługi e-Klient Służby Celnej, czyli osoba, która ma konto na PUESC, po zalogowaniu się będzie mogła wybrać z zakładki „Katalog Usług"  folder „e-Wnioski" lub z zakładki „Formularze_eFormularze" folder „e-Wnioski" lub „SZPROT" (uwaga: ww. foldery będą dostępne od dnia 17 sierpnia br.) interaktywne wnioski, wypełnić je, podpisać korzystając z posiadanego podpisu elektronicznego i wysłać do systemu SZPROT.

Skorzystanie z usługi e-Wnioski, a więc z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej wymaga spełnienia określonych warunków. Podstawowym warunkiem jest utworzenie konta na PUESC, rejestracja danych podmiotu, osoby fizycznej i reprezentacji.

 1. Jeżeli wnioskodawca - osoba upoważniona - nie jest zarejestrowany w SISC, tj. nie złożył wniosku o rejestrację osoby fizycznej i reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w usłudze e-Klient SC, powinien założyć konto na PUESC (www.puesc.gov.pl). Zasady zakładania konta i uzyskania loginu określone zostały w rozdziale 1 Instrukcji „e-Klient Służby Celnej. Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" dostępnej na platformie PUESC w zakładce „Katalog e-Usług e-Klient SC".

  Po zalogowaniu na konto osoba upoważniona będzie mogła z zakładki „Katalog usług" wybrać interaktywny formularz wniosku, który chciałaby wypełnić elektronicznie.

  W każdym formularzu elektronicznym znajdują się podświetlane informacje (oznaczone symbolem „i") stanowiące/opisujące jak należy wypełnić poszczególne pola wniosku/ formularza.

  Następnie wniosek powinien zostać podpisany elektronicznie przy użyciu posiadanego podpisu elektronicznego, o którym jest mowa w rozdziale 7 ww. Instrukcji.

  Podpisany wniosek powinien zostać wysłany poprzez „kliknięcie" przycisku "Wyślij".

  Po wysłaniu wniosku, na adres poczty elektronicznej przekazane zostanie stosowne zawiadomienie, zawierające informację, że adresat może odebrać pismo w formie elektronicznej złożone na jego koncie na PUESC.
   
 2. Jeżeli wnioskodawca posiada konto na PUESC wtedy po zalogowaniu powinien w katalogu „Katalog usług" wybrać interaktywny formularz wniosku, który chciałby wypełnić elektronicznie.

  W każdym formularzu elektronicznym znajdują się podświetlane informacje (oznaczone symbolem „i") stanowiące/opisujące jak należy wypełnić poszczególne pola wniosku/ formularza.

  Następnie wniosek powinien zostać podpisany elektronicznie przy użyciu posiadanego podpisu elektronicznego, o którym jest mowa w rozdziale 7 ww. Instrukcji.

  Podpisany wniosek powinien zostać wysłany poprzez „kliknięcie" przycisku "Wyślij".

Proces zainicjowany złożonym wnioskiem (a więc postępowanie administracyjne, podatkowe lub postępowanie w sprawach celnych) na platformie PUESC, będzie realizowany w Systemie Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT

W trakcie toczącego się postępowania wnioskodawca będzie otrzymywał korespondencję na swoje konto na PUESC. Będzie także otrzymywał powiadomienia o jej otrzymaniu w formie stosownej wiadomości elektronicznej skierowanej na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej (adres skrzynki elektronicznej jest podawany w trakcie rejestracji w polu C.2.2. formularza rejestracji podmiotu, musi być aktualny, w przeciwnym wypadku korespondencja będzie uznawana za doręczaną pomimo niewłaściwego adresu elektronicznego, na który będzie kierowana).

Już teraz należy zauważyć, że docelowo zostanie dodana także możliwość odpytywania o status sprawy oraz o akta sprawy także w wersji elektronicznej.

Należy pamiętać, że istotnym warunkiem powodzenia udostępnienia tej usługi i jej wykorzystywania, są prawidłowe dane rejestracyjne w SISC, łącznie ze zgodą na komunikację elektroniczną w ramach postępowań. W tym celu zaleca się, przed rozpoczęciem wypełniania wniosków wszczynających postępowania, o sprawdzenie i ewentualnie zaktualizowanie danych podmiotu i reprezentanta, korzystając z dostępnych funkcjonalności usługi e-Klient SC.

Aby usługa e-Wnioski mogła być w pełni wykorzystana należy pamiętać o następujących zasadach:

 • dane wskazane we wnioskach rejestracyjnych podmiotu i osoby fizycznej, określonych w usłudze e-Klient SC powinny być aktualne, jeżeli dane nie są aktualne należy je zawsze zaktualizować;
 • w wypełnianych wnioskach rejestracyjnych w ramach usługi e-Klient SC należy zaznaczyć zgodę na komunikację elektroniczną, w przeciwnym wypadku pisma będą wysyłane w formie papierowej z wykorzystaniem usług operatora pocztowego;
 • do wypełnionego i wysłanego wniosku należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo.

Prawidłowo złożony wniosek będzie skutkował wszczęciem stosowanego postępowania kończącego się wydaniem decyzji/pozwolenia także w formie elektronicznej.

We wszystkich postępowaniach realizowanych w formie elektronicznej z udziałem strony (lub jej pełnomocnika/reprezentanta) będą miały zastosowanie zasady komunikacji już stosowane w ramach usługi e-Klient SC, czyli UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), sposób dostarczania na konto w PUESC:  pism, wezwań, rozstrzygnięć (m.in. pozwoleń).

Należy pamiętać, iż usługa e-Wnioski pozostaje na razie alternatywnym sposobem składania wniosków/otrzymywania pozwoleń w stosunku do obecnego sposobu składania wniosków/ otrzymywania pozwoleń w formie papierowej. Oznacza to, że przedsiębiorca może wybrać, czy złoży wniosek/otrzyma pozwolenie za pośrednictwem usługi e-Wnioski, czy też złoży wniosek/otrzyma pozwolenie w formie papierowej. Wybranie jednego sposobu złożenia wniosku/otrzymania pozwolenia powoduje, że przedsiębiorca nie powinien korzystać jednocześnie z innego sposobu.    

Ważne:

W kolejnym etapie wdrażania usługi e-Wnioski będą udostępniane następne formularze wniosków w formie elektronicznej z obszaru cła, podatku akcyzowego i gier hazardowych.

O ich udostępnianiu będziemy informować na bieżąco.

Aktualności

history image 10.02.2017 Specyfikacje nowych wzorów deklaracji systemu Zefir2

Szanowni Państwo, W związku z Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające...

history image 09.02.2017r. Informacja o zmianie Specyfikacji Technicznej komunikatów dla systemu SENT

Ministerstwo Finansów informuje, że na portalu  www.test.puesc.gov.pl  w...

history image 01.02.2017r. Publikacja nowego elektronicznego formularza wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego (P014)

Departament Ceł w Ministerstwie Finansów uprzejmie informuje o publikacji w dniu 30 stycznia 2017...

history image 24.01.2017r. Informacja o zmianie Specyfikacji technicznej komunikatów dla systemu SENT

Ministerstwo Finansów informuje, że na portalu   www.test.puesc.gov.pl   w...

history image 09.01.2017 Nowa wersja instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT

 Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów...

history image 04.01.2017 Problem z formularzem eIntrastat - Deklaracja_AIS_INTRASTAT

W chwili obecnej występuje problem z wpisywaniem kodów taryfy celnej (CN) w formularzu...

history image 21.12.2016 Specyfikacja Techniczna systemu SENT

Informujemy, że na serwerze testowym portalu PUESC w zakładce Katalog e-Usług / e-Przewóz  ...

history image 02.12.2016 Nowa wersja instrukcji obsługi zgłoszeń INTRASTAT wersja 1.06

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów...

history image 14.11.2016 Nowa wersja instrukcji dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że od dnia 14.11.2016 r. obowiązuje wersja 2.01...

history image 20.10.2016 Przesunięcie terminu wdrożenia systemu AES

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje o przesunięciu terminu ogólnopolskiego...
Wyświetlanie 1 - 10 z 68 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 7