Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że została opublikowana wersja 3.14.00 Specyfikacji Technicznej XML dla systemu AIS/IMPORT.

Specyfikacja zawiera m.in. nowy komunikat  ZC297- „Informacja o rozliczeniu VAT 33a dla Zgłaszającego".  Komunikat ten będzie przesyłany na adres e-mail zgłaszającego podany w zgłoszeniu celnym, po przeprowadzeniu przez organ KAS  kontroli prawidłowości rozliczenia podatku w trybie art. 33a ustawy o VAT, na podstawie danych dostępnych w nowym JPK_VAT. Zgodnie z przyjętymi założeniami organ powinien przeprowadzić  weryfikację   nie później niż w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin do składania deklaracji podatkowej, w której miał być rozliczony ten podatek.

 Komunikat będzie zawierał informacje o „całościowym rozliczeniu podatku VAT"  albo o „częściowym rozliczeniu/braku rozliczenia" dla danego zgłoszenia.

Przy rozliczeniu całościowym zgłoszenia w komunikacie podana będzie  data rozliczenia i  atrybut @RozliczonyCzesciowo = 0.

W przypadku częściowego rozliczenia na zgłoszeniu lub braku rozliczenia komunikat nie będzie zawierał daty rozliczenia i  atrybut @RozliczonyCzesciowo będzie równy 1.

W przypadku częściowego rozliczenia zgłoszenia lub braku rozliczenia organ prowadzi  postępowanie wyjaśniające.

 

Publikowana wersja sxml uwzględnia również nowe oraz zmienione reguły publikowane na PUESC w zakładce SISC=>AIS=>Specyfikacje AIS/IMPORT w dokumencie „AIS Pytania i odpowiedzi FAQ" od dnia udostępnienia wersji 3.12.100 do dnia 17 września 2020 r.

 

Informacje w zakresie terminu wdrożenia produkcyjnego nowych rozwiązań zostaną przekazane   newsletterem.


Komunikaty

history image Komunikat z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie pilotażu nowej wersji PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH SKARBOWOWO-CELNYCH

Szanowni Państwo, Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że w dniu 20.01.2021 r. planowane jest uruchomienie pilotażowe nowej wersji Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej...

history image Komunikat o czasowej aktywacji EORI GB

Informujemy, że w przypadku konieczności złożenia w bieżącym roku zgłoszenia uzupełniającego w procedurze uproszczonej do wpisu do rejestru zgłaszającego lub do zgłoszenia uproszczonego dokonanego...

history image K O M U N I K A T dla podmiotów sprzedających lub zużywających paliwa opałowe

Ministerstwo Finansów uprzejmie ponownie przypomina, że jednym z warunków stosowania obniżonych stawek akcyzy w odniesieniu do sprzedawanych paliw opałowych jest uzupełnienie przez odbiorcę...

history image Komunikat o braku możliwości od 1 października 2020 r. dokonywania zgłoszeń SENT z konta o podstawowym poziomie dostępu i bez rejestracji w obszarze SENT

KOMUNIKAT informujący o planowanym wprowadzeniu z dniem 1 października 2020 r. automatycznej weryfikacji dokonywania ZGŁOSZEŃ do rejestru SENT z zaawansowanego poziomu dostępu do SISC ...

history image KOMUNIKAT o możliwości sprawdzenia swoich danych w Centralnej Ewidencji Kierowców

W związku z wejściem w życie od dnia 5 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U., poz. 1517), które umożliwią kierowcom ...
Wyświetlanie 1 - 5 z 9 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 2

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

history image Przerwa techniczna dla AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP, AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS, AIS/INTRASTAT

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18.01.2021 r. (poniedziałek) od godz. 06:45 do godz. 07:45 będą...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF STP.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.01.2021 r. (czwartek) od godz. 18:00 do godz. 21:00 będą...

history image AIS/INTRASTAT - prace administracyjne w dniu 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.01.2021 r. (piątek) od godz. 06:45...

history image Prace administracyjne w systemach AES/AIS w dniu 12.01.2021

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.01.2021 r. (wtorek) od godz. 06:45 do godz. 08:45 będą...

history image ZEFIR2 – utrudnienia w przyjmowaniu deklaracji w dniach 3 stycznia

W związku z pracami serwisowymi i przerwą w dostępie do usługi SeRCe od godziny 8:00 do...
Wyświetlanie 1 - 5 z 199 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40