Trwa modernizacja Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Od 1 czerwca 2021 roku na dotychczasowym portalu PUESC zmienią się adresy dostępowe dla części usług:

 • e-Import,
 • e-Eksport,
 • e-Tranzyt,
 • e-ICS,
 • e-Status.

Ich nowe adresy, dla potrzeb komunikacji niewizualnej, to:

 

Od 1 czerwca 2021 roku wszystkie systemy i aplikacje, które obsługują wysyłkę i odbiór komunikatów w ramach ww. usług, należy przełączyć na zmienione adresy dostępowe.

Dostęp do usług podczas procesu migracji użytkowników

1 czerwca 2021 roku rozpoczniemy proces migracji użytkowników z dotychczasowego portalu PUESC na nowy portal PUESC-2. Zakładamy, że proces ten zakończy się 30 czerwca 2021 roku.

W tym czasie będą funkcjonowały równocześnie oba portale:

W trakcie prac nad migracją użytkowników z PUESC na nowy PUESC-2 użytkownicy jeszcze niezmigrowani będą korzystali z usług na PUESC (poza usługami dostępnymi obecnie na PUESC-2 w ramach Strefy klienta KAS).

Użytkownicy zmigrowani, którzy otrzymają zawiadomienie o zmigrowaniu, będą korzystali z wszystkich usług na portalu PUESC-2.

Na PUESC zarówno dla użytkowników zmigrowanych, jak i niezmigrowanych, dostępne będą - ze zmienionymi adresami dostępowymi dla komunikacji niewizualnej - usługi:

 • e-Import,
 • e-Eksport,
 • e-Tranzyt,
 • e-ICS,
 • e-Status.

Na PUESC-2 równolegle udostępnimy wszystkie elektroniczne usługi, które dostępne będą dla użytkowników już zmigrowanych.

 

Zamiana adresacji portali PUESC od 1 lipca 2021 roku

Od 1 lipca 2021 roku planujemy funkcjonowanie dwóch portali dostępowych do usług SISC, tj. obecnego PUESC ze zmienioną adresacją, na którym pozostaną wyłącznie usługi:

 • e-Import,
 • e-Eksport,
 • e-Tranzyt,
 • e-ICS,
 • e-Status

i nowego PUESC-2 z adresacją dotychczasowego portalu (puesc.gov.pl).

Na PUESC-2 po 1 lipca 2021 roku będą także uruchamiane nowe usługi SISC (w tym także usługa e-Commerce) zgodnie z harmonogramami ich wdrożenia.

 

Dostęp do komunikatów, specyfikacji i informacji o usługach

Komunikaty, specyfikacje i informacje dla użytkowników dotyczące: e-Import,                 e-Eksport, e-Tranzyt, e-ICS i e-Status będą dostępne na PUESC.

W zakresie pozostałych usług informacje będą dostępne na PUESC-2.

 

Zalecenie dla aplikacji klienckich

Aby zapewnić ciągłość działania obecnych usług oraz bezpieczne i efektywne wdrażanie nowych usług, zakładamy możliwość płynnej zmiany adresacji dostępowej dla poszczególnych usług.

Dlatego rekomendujemy dostosowanie systemów i aplikacji do elastycznego przełączania się w zakresie poszczególnych usług między obecnym adresem a tym, który zostanie uruchomiony 1 czerwca 2021 roku.

 


 


Komunikaty

history image Rusza nowy serwis PUESC-2 w rozszerzonym zakresie

Rozpoczęliśmy proces przenoszenia użytkowników z portalu puesc.gov.pl (PUESC) na nowy portal PUESC-2. Proces ten potrwa do 30 czerwca 2021 roku. Użytkownik, który otrzyma informację o...

history image Nowy serwis PUESC-2 w rozszerzonym zakresie

Nowa Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) jest dostępna pod adresem www-2.puesc.gov.pl od 1 lutego 2021 r. W nowym serwisie PUESC-2 można korzystać z usług...

history image Trwa modernizacja Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Od 1 czerwca 2021 roku na dotychczasowym portalu PUESC zmienią się adresy dostępowe dla części usług: e-Import, e-Eksport, e-Tranzyt, e-ICS, ...

history image Informacja dotycząca synchronizacji kont

Informujemy że synchronizacją danych z nowego portalu PUESC ( https://www-2.puesc.gov.pl ) do dotychczasowego portalu PUESC (https://puesc.gov.pl) objęte są konta użytkowników zakładane na nowym...

history image Komunikat z dnia 26 stycznia 2021 r. o produkcyjnym wdrożeniu nowej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych PUESC.

Szanowni Państwo, 1 lutego 2021 roku zostanie uruchomiona nowa Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych. Oba portale (nowy i dotychczasowy) będą działały równolegle do czasu, aż...
Wyświetlanie 1 - 5 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 3

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

history image Awaria systemu SENT-GEO - Aplikacja Mobilna Kierowcy (aktualizacja)

Informujemy, że w dniu 12.06.2021r. o godzinie 11:30 nastąpiła awaria systemu SENT-GEO. ...

history image Awaria systemu SENT-GEO - Aplikacja Mobilna Kierowcy (aktualizacja)

Informujemy, że w dniu 11.06.2021r. o godzinie 22:00 nastąpiła awaria systemu SENT-GEO. ...

history image Help Desk – problemy z połączeniem telefonicznym

Informujemy, że telefoniczny kanał kontaktu z Help Desk, jest niedostępny od godziny 18:00....

history image Awaria PUESC-2

Informujemy o występujących problemach z dostępnością portalu puesc-2 (www-2.puesc.gov.pl). ...

history image Przerwa w dostępie do systemu unijnego UCC INF.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.06.2021 r. (wtorek) od godz. 23:00 do dnia 09.06.2021 r....
Wyświetlanie 1 - 5 z 199 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40