KOMUNIKAT dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, które odbierają towary objęte systemem SENT

Na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z systemu SENT, podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej jest np.:

-    osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

-    jednostka samorządu terytorialnego, np. gmina (o ile nie prowadzi działalności gospodarczej),

-    jednostka np. Policji, Straży Granicznej,

-    ROLNIK prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej – wówczas nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo KRS (bez znaczenia jest sposób opodatkowania tej działalności, np. jako rolnik ryczałtowy w podatku od towarów i usług, czy rolnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Odbiór oleju opałowego do celów grzewczych

Rejestracja AKC-RU

Podmiot ten musi najpierw złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU (zobacz: https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil). Może tego dokonać m.in. za pośrednictwem Platformy PUESC – do wykonania tej czynności wystarczające jest posiadanie podstawowego poziomu dostępu do PUESC (wymaga to założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła).

Zamykanie zgłoszeń SENT

W dniu dostarczenia paliwa opałowego podmiot ten jest obowiązany potwierdzić dostawę tego oleju i zamknąć zgłoszenie SENT, tzn. uzupełnić o:

1) informację o ilości odebranego towaru;

2) informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy;

3) oświadczenie, że paliwo zużyje do celów opałowych.

Zgłoszenie SENT można zamknąć:

  • za pośrednictwem PUESC – wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do PUESC (wymaga to założenia konta prostego na PUESC, uwierzytelnienie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła – na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-przewoz znajduje się „Instrukcja KROK PO KROKU" – zobacz KROK 1) albo
  • z wykorzystaniem kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem Platformy PUESC albo Portalu Podatkowego, np. w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie komórkowym kierowcy, który przywiózł olej.

UWAGA Przewoźnicy i Dostawcy!

Żądanie posiadania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC od osób/podmiotów do tego niezobowiązanych jest niezgodne z przepisami prawa.

 

 

Odbiór towaru innego niż olej opałowy, np. olej napędowy

W przypadku, gdy podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej odbiera towary inne niż oleje opałowe, przewóz tych towarów nie podlega zgłoszeniu do systemu SENT.

Rejestracja na PUESC – nie jest wymagana.

Zamykanie zgłoszeń SENT – nie dotyczy.


 


Komunikaty

history image Przerwa w dostępie do systemów AIS/IMPORT oraz AIS/ICS.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.06.2020 r. (wtorek) od godz. 07:00 do godz. 08:00 będą prowadzone prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AIS/IMPORT oraz AIS/ICS. W...

history image Wyłączenie obsługi podpisów elektronicznych w formacie XML-DSig

Szanowni Państwo. Informujemy o zmianie terminu wyłączenia obsługi podpisów elektronicznych w formacie XML-DSig. W dniu 19.05.2020 r. włączona zostanie aktualizacja oprogramowania do...

history image Komunikat z dnia 4.03.2020 - Dotyczy Rejestracji uproszczonej oraz zmian w zasadach posługiwania się elektronicznym podpisem celnym przez osoby zarejestrowane w SISC w sposób uproszczony

Od dnia 10 lutego 2020 r. została zablokowana możliwość wnioskowania o rejestrację uproszczoną. Niekwalifikowane certyfikaty celne, wygenerowane przez osoby zarejestrowane w sposób uproszczony...

history image Opóźnienia w usłudze e-Klient

W związku z dużą ilością wniosków składanych w usłudze e-Klient informujemy, że czas oczekiwania na realizację sprawy wydłużył się do około 20 dni roboczych. Prosimy o wzięcie pod uwagę tej...

history image Problemy w komunikacji e-mail

Ministerstwu Finansów sygnalizowane są problemy związane z otrzymywaniem wiadomości e-mail wysyłanych z PUESC. Uprzejmie informujemy, że problemy te bardzo często spowodowane są brakiem zaufania do...

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

history image OSOZ2 - niedostępność systemu w dniu 31 maja (niedziela) w godz. 19:00-20:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja (niedziela)  w godz....

history image ZEFIR2 - niedostępność systemu w dniu 31 maja (niedziela) w godz. 15:00-20:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja (niedziela) w godz. 15:00–20:00 w...

history image Zakończenie awarii SENT

Informujemy, że system SENT działa już prawidłowo. Zaończenie procedury awaryjnej o godz. 14:00.

history image Awaria systemu SENT

Informujemy o awarii systemu SENT. Prosimy o stosowanie procedury awaryjnej

history image Przerwa w dostępie do systemów AIS/IMPORT, AIS/ICS w dniu 27.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.05.2020 r. (środa) od godz. 07:00 do godz. 07:45 będą...
Wyświetlanie 1 - 5 z 199 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 40