009. Czym różni się od siebie poziom podstawowy dostępu od poziomu zaawansowanego usług SC?

Utworzone zostały dwa poziomy dostępu Użytkowników do SISC, różniące się od siebie przede wszystkim zakresem uprawnień do korzystania z funkcjonalności SISC, w tym dostępu do dokumentów, formularzy i usług.

Poziom podstawowy dostępu dedykowany jest przede wszystkim osobom fizycznym, które najczęściej komunikują się i przesyłają dokumenty we własnym imieniu i na własną rzecz.

W celu uzyskania podstawowego poziomu dostępu, wystarczające jest założenie konta na PUESC.

Poziom zaawansowany dostępu dedykowany jest osobom korzystającym z pełnego zakresu usług świadczonych przez SISC. Osobami takimi są właściciele firm, pełnomocnicy, pracownicy agencji celnych, biura rachunkowe działające najczęściej na rzecz Podmiotu i/lub w jego imieniu.

Z uprawnień zarejestrowanych w SISC można korzystać bez ich kolejnego deklarowania do czasu zmiany/odwołania w procesie aktualizacji/dezaktywacji reprezentacji.