008. W jaki sposób mogę uzyskać zaawansowany poziom dostępu do systemu ECIP/SEAP?

Zaawansowany poziom dostępu przeznaczony jest dla osób chcących korzystać z pełnego zakresu usług świadczonych przez SISC. Zaawansowany poziom dostępu reprezentowany jest przez numer ID SISC (unikalny identyfikator przyznawany osoby prawnej lub fizycznej w SISC), który widoczny jest w zakładce Moje konto po jego przyznaniu.

Zaletą zaawansowanego poziomu dostępu  jest również możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu niekwalifikowanego SC, który może być stosowany do uwierzytelniania dokumentów elektronicznych przesyłanych do SISC (o ile przepisy szczegółowe nie wymagają w danej sprawie stosowania innej metody, np. kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

Istnieją dwie drogi uzyskania zaawansowanego dostępu do portalu:

  • Pierwsza, gdy użytkownik już wcześniej korzystał z systemów informacyjnych Służby Celnej i został już wcześniej zweryfikowany przez Służbę Celną
  • Druga, dla użytkownika nieposiadającego danych dostępowych do żadnego z systemów


Rysunek 1. Okno uzyskania zaawansowanego dostępu

Aby przejść do opcji uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu wybierz moje konto dostępne na górze, po prawej stronie.

Tam w sekcji W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu wybierz jedną z opcji: należy wybrać jedną z podanych możliwości:

  • Posiadam login i hasło w PDR (dla potrzeb systemów Celina, ECS/ICS, INTRASTAT)
  • Posiadam adres email i odcisk palca dla potrzeb systemu EMCS
  • Posiadam potwierdzenie nadania IDSISC w formie pisemnej
  • Chcę złożyć elektroniczny wniosek o rejestrację

UWAGA: Jeśli posiadasz dostęp zarówno do systemu Celina, ECS, ICS i/lub INTRASTAT,
jak i do EMCS wybierz opcję pierwszą.

Jeżeli wybraliśmy opcję ostatnią, tj. Chcę złożyć elektroniczny wniosek o rejestrację i swoją decyzję potwierdziliśmy przyciskiem Rozpocznij, to w kolejnym kroku jesteśmy przenoszeni do formularza Rejestracji Osoby Fizycznej.

Do tego dokumentu możesz również trafić wybierając z górnej belki funkcyjnej Katalog usług -> eFormularze, a następnie wyszukując formularz o nazwie RejestracjaOsobyFizycznej systemu SZPROT.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wypełniać formularze na PUESC, przeczytaj rozdział: Wypełnianie i generowanie pliku xml z formularza.