007. Czy mogę edytować swój profil?

Wybierając opcję Moje konto, zlokalizowane w prawym górnym rogu, użytkownik zostanie przeniesiony do podstrony pozwalającej na podejrzenie i edycję danych osobowych użytkownika: 

W lewej kolumnie wyświetlane są dane osobowe użytkownika oraz opcje konta takie jak:

  • Edytuj dane osobowe – pozwala zmienić imię i nazwisko użytkownika
    Dzięki wybraniu tej opcji pojawi się okno z możliwością zmiany swoich danych osobowych takich jak: Imię, Drugie imię, Nazwisko (opcja dostępna dla użytkowników z podstawowym poziomem dostępu), Adres e-mail. W przypadku zmiany adresu e-mail należy pamiętać, że adres e-mail jest również loginem do PUESC, a więc logowanie będzie następowało z użyciem nowego adresu. W przypadku tej operacji nie jest wysyłany link aktywacyjny. Aby dane zostały zapamiętane, należy zatwierdzić je poprzez przycisk Potwierdź.
  • Zmień hasło – pozwala na zmianę hasła dostępowego do konta użytkownika
  • Zmień hasło awaryjne – pozwala na zmianę hasła dostępowego do konta użytkownika
  • Generuj nowy certyfikat S.C. – tworzy w PKI nowy certyfikat uwierzytelniający użytkownika, który będzie on mógł później wykorzystać do podpisywania wysyłanych przez siebie dokumentów do SISC
  • Usuń konto – usuwa permanentnie konto użytkownika z portalu PUESC
Prawa kolumna wyświetla poniżej ostatnie pomyślne / niepomyślne logowania oraz listę operacji wykonanych przez użytkownika na swoim koncie z dokładną datą i godziną akcji.