6. Objęcie paliw opałowych systemem SENT

Pytanie 6.01:
W jaki sposób mamy sprawdzać dane lokalizacyjne urządzenia grzewczego, jeżeli na stronie PUESC można jedynie potwierdzić rodzaj tego urządzenia (stacjonarne/niestacjonarne)?

Pytanie 6.02:
Czy jest możliwość wysłania zgłoszenia SENT_140 (dostawa bez przewozu) ze wskazaniem, że pomiędzy podmiotem sprzedającym a nabywającym została zawarta umowa okresowa?

Pytanie 6.03:
Jakie są obowiązki podmiotów w przypadku przewozu paliw opałowych pomiędzy podmiotami (dostawa krajowa), które zawarły umowę okresową?

Pytanie 6.04:
Paliwo opałowe zostało sprzedane przez Podmiot A do Podmiotu B z miejscem dostarczenia w lokalizacji X (magazyn Podmiotu C). Następnie Podmiot B sprzedaje to paliwo opałowe Podmiotowi C.  Towar znajduje się na lokalizacji X, dlatego nie będzie przemieszczany, ponieważ lokalizacja X jest magazynem Podmiotu C. Jak prawidłowo zgłosić ten przewóz?

Pytanie 6.05:
Podmiot B nabywa od Podmiotu A olej opałowy, z czego później część zużywa w swoich piecach (przy dostawie zaznacza zakup na cele PPO i ZPO). Obrót jest realizowany w ramach zarejestrowanej w SENT umowy okresowej. Czasami zużywa ten olej w miejscu dostarczenia, ale czasami musi przewieźć do swojego pieca do innej własnej lokalizacji. Jak powinien zgłosić taki przewóz?

Pytanie 6.06:
Zużywający podmiot olejowy posiada 2 kotły zasilane z jednego zbiornika. Zużycie w tych kotłach zależne jest między innymi od procesów technologicznych i niemożliwe do oszacowania w chwili realizacji zamówienia. Pośredniczący podmiot olejowy wymaga doprecyzowania ilości zamawianego oleju grzewczego dla każdego kotła na potrzeby realizacji zgłoszenia przewozu w systemie SENT. W jaki sposób powinno być dokonane i zakończone zgłoszenie SENT w takiej sytuacji? Czy powinny być dwa odrębne zgłoszenia SENT dla poszczególnych kotłów? Czy istnieją jakiekolwiek konsekwencje błędnego oszacowania ilości oleju grzewczego dla kotłów?

Pytanie 6.07:
W jaki sposób podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które widnieją w CEiDG, mogą zamykać zgłoszenia SENT potwierdzające dostawę oleju opałowego?

Pytanie 6.08:
Czy podanie kodu transakcyjnego jest jednocześnie upoważnieniem dostawcy do potwierdzania w imieniu odbiorcy oświadczeń, czy wymagane jest dodatkowe oddzielne pisemne upoważnienie?