006. Co oznaczają informacje wyświetlane w górnej części portalu?

Na górnej belce dostępne są informacje o tym, kto jest zalogowany, ile czasu pozostało do automatycznego wylogowania (domyślny czas sesji wynosi 30 minut) i dokładny czas ostatniego poprawnego logowania.