005. Jak mogę zmienić hasło / hasło awaryjne?

Aby zmienić hasło dostępu do swojego konta należy po zalogowaniu przejść do zakładki moje konto (prawy górny róg) i wybrać przycisk Zmień hasło. W nowym oknie popup wprowadzamy swoje dotychczasowe hasło (pole Stare hasło) oraz wpisujemy nowo wybrane hasło.

Aby zmienić hasło awaryjne, które jest niezbędne do odzyskania dostępu do konta (samodzielnie lub poprzez kontakt z HelpDesk) należy w zakładce moje konto wybrać opcję Zmień hasło awaryjne, dostępne na końcu sekcji Moje dane. Wyświetli się okno edycji hasła użytkownika. Należy nacisnąć opcję Edytuj, wpisać nowe hasło awaryjne, a następnie je zapisać.