4. Zgłoszenie przewozu towaru, jego uzupełnianie i aktualizowanie

Pytanie 4.01:
Jakie zgłoszenie powinniśmy przygotować w sytuacji, gdy cysterna (6000 litrów paliwa) wyrusza z bazy paliw A i jedzie do klienta B, a następnie do klienta C i do klienta D? Każdy z tych klientów zamówił po 2000 litrów

Pytanie 4.02:
Co robić w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia towaru przez podmiot odbierający? Czy są za to konsekwencje dla podmiotu wysyłającego lub przewoźnika?

Pytanie 4.03:
Jak rozwiązać sytuację, gdy podmiot kupujący paliwo od naszej firmy dysponuje własnym transportem i odbiera paliwo samodzielnie z bazy paliwowej naszego dostawcy? Kto w takim przypadku odpowiada za zgłoszenie przewozu i prawidłowe potwierdzenie dokonania dostawy?

Pytanie 4.04:
Czy w przypadku podania błędnej ilości towaru jest możliwość korekty zgłoszenia czy trzeba zrobić drugie zgłoszenie, zostawiając to pierwsze niewykorzystane?

Pytanie 4.05:
Jak długo przed transportem można dokonać zgłoszenia? Może to być np. 1 tydzień przed planowanym transportem?

Pytanie 4.06:
Jeżeli zgłoszenia dokona przewoźnik to czy moja firma nie musi już nic robić?

Pytanie 4.07:
Jeżeli zgłoszenia dokona przewoźnik, a moja firma zrobi dodatkowe zgłoszenie na ten sam transport, to czy będzie to stanowić problem?

Pytanie 4.08:
W jaki sposób mam potwierdzić odbiór paliwa jako podmiot odbierający? Na jakim formularzu mam potwierdzić odbiór?

Pytanie 4.09:
Czy należy zgłosić przewóz oleju napędowego w przypadku dostawy tego paliwa do osoby fizycznej, która posługuje się numerem NIP?

Pytanie 4.10:
Klient K1 kupuje paliwa ma warunkach EXW lub FCA z Bazy Paliw BP1 od podmiotu L. Właścicielem Bazy Paliw BP1 jest podmiot P1 a właścicielem paliwa na Bazie Paliw BP1 jest podmiot L. Klient K1 odsprzedaje paliwo swojemu klientowi K2 na warunkach CPT lub DAP i dostarcza do Stacji Paliw SP1. Transport autocysterną przewoźnikowi P1 zleca klient K1. Kto dokonuje zgłoszenia przewozu? 

Pytanie 4.13:
Kiedy należy dokonać zgłoszenia przewozu towaru w przypadku eksportu? Czy zgłoszenie dokonywane jest na całą trasę, bez względu na przekraczaną granicę?

Pytanie 4.14:
Jak przewoźnik może zidentyfikować procedurę przemieszczania towaru?

Pytanie 4.15:
W jaki sposób należy zgłosić przewóz, w którym towar w ramach procesu logistycznego „przechodzi" przez kilka magazynów przeładunkowych, jest wieziony kilkoma środkami transportu przez różnych przewoźników? Jaki adres dostarczenia należy podać (docelowy czy poszczególne)?

Pytanie 4.16:
Czy przewozy realizowane przez  kurierów DHL, UPS, FedEX podlegających pod prawo pocztowe jako operatorzy pocztowi podlega zgłoszeniu?

Pytanie 4.17:
Co robić w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez podmiot odbierający (dostawa krajowa), gdy przewóz już się rozpoczął?

Pytanie 4.18:
Co robić w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez podmiot odbierający (dostawa wewnątrzwspólnotowa), gdy przewóz już się rozpoczął?

Pytanie 4.19:
Co robić w przypadku zwrotu towaru np. w ramach reklamacji? Czy na zwracany towar trzeba robić zgłoszenie w SENT?

Pytanie 4.20:
Czy konieczne jest posiadanie jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalizacji, pomiędzy którymi towar jest przewożony, żeby móc wystawić dokument potwierdzający przesunięcie magazynowe?

Pytanie 4.21:
Z bazy wyjeżdża maksymalnie załadowana cysterna. Po zakończeniu dostawy do ostatniego klienta, wykonywanej w ramach lokalnej dystrybucji paliw, w na cysternie pozostaje reszta paliwa, która wraca na bazę. Czy na ten przewóz również powinienem wystawić zgłoszenie?

Pytanie 4.22:
Jak dokonać zgłoszenia przewozu paliwa sprzedawanego na samoobsługowej stacji paliw?

Pytanie 4.23:
Czy numery SENT musimy przechowywać po zakończeniu przewozu i zamknięciu przez odbiorcę zgłoszenia? Czy należy je przechowywać np. razem z fakturami przez 5 lat na ewentualność kontroli?

Pytanie 4.24:
Jak powinno wyglądać zgłoszenie w przypadku złożonej transakcji, kiedy towar jest przewożony bezpośrednio z innego kraju UE do ostatecznego odbiorcy w Polsce jednym transportem, niemniej jednak wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru WNT jest rozpoznawane przez inny podmiot w Polsce?

Pytanie 4.25:
Jesteśmy podwykonawcą w firmie spedycyjnej. Kogo należy traktować jako przewoźnika?

Pytanie 4.26:
Kto jest stroną zgłaszającą przewóz towaru (kto zamyka zgłoszenie) i jaka jest procedura zgłoszenia przewozu towaru (paliwa ponad 500 litrów) jeżeli klient podjeżdża pod dystrybutor i chce zatankować np. do beczki.

Pytanie 4.27:
Czy można wyłączyć GPS, gdy transport jest kontynuowany następnego dnia, zaś środek transportu przez okres nocny parkuje na parkingu dedykowanym pojazdom z ładunkiem niebezpiecznym?

Pytanie 4.28:
Co zrobić gdy zakończy się przewóz, ale nie wyłączy się lokalizatora?

Pytanie 4.29:
Czy są jakieś konsekwencje niezamknięcia zgłoszenia w rejestrze SENT?

Pytanie 4.30:
Co powinien zrobić podmiot odbierający w sytuacji, gdy chce zamknąć zgłoszenie ale przewoźnik nie dokonał aktualizacji danych? Czy podmiot odbierający ponosi w tego tytułu jakieś konsekwencje?

Pytanie 4.31:
Czy dokonując zgłoszenia przewozu towaru należy uwzględnić Międzynarodowe Reguły Handlu (INCOTERMS)?

Pytanie 4.32:
Jesteśmy firmą budowalną, po potwierdzeniu na Platformie PUESC odbioru dostawy paliwa, chcemy je rozwozić do maszyn, koparek i samochodów na budowie. Czy musimy zgłaszać dowóz paliwa do tych pojazdów i maszyn?

Pytanie 4.33:
Co należy zrobić ze zgłoszeniem, w odniesieniu do którego wskazana została m.in. przewidywana data zakończenia przewozu, jednakże przewóz ten został zrealizowany dzień później na podstawie innego zgłoszenia (w wyniku np. zmiany ilości towaru), a w natłoku obowiązków podmiot nie anulował pierwszego zgłoszenia, dla którego przewóz teoretycznie jest w trakcie realizacji?

Pytanie 4.34:
Czy przewóz towarów do podmiotu, który zawiesił działalność gospodarczą podlega zgłoszeniu do rejestru SENT?