FAQ SENT

Tytuł
0. SPIS TREŚCI
1. Rejestr zgłoszeń – system SENT na Platformie PUESC
1.01 Czy jest system elektroniczny, w którym mam rejestrować swoje transakcje?
1.02 W jaki sposób będzie można rejestrować i uzupełniać zgłoszenia w SENT, na Platformie PUESC?
1.03 Czy do zgłaszania w systemie SENT wystarczy standardowa rejestracja pracownika w PUESC bez żadnych kluczy, certyfikatów niekwalifikowanych itp.?
1.04 Czy Platforma PUESC będzie weryfikowała, czy wskazany przez nas jako odbiorca towaru podmiot lub osoba fizyczna posiada konto na tej Platformie? Czy w przypadku, gdy odbiorca nie jest zarejestrowany, Platforma wykaże ten fakt i nie wygeneruje numeru referencyjnego dla danego przewozu?
1.05 Czy istnieje możliwość przetestowania wysyłania zgłoszeń przewozu?
1.06 Czy testowe zgłaszanie przewozu towaru drogą e-mail jest już aktywne?
1.07 Czy system informatyczny mający służyć obsłudze systemu monitorowania jest przygotowany na obsługę ogromnej ilości danych, które będą do niego nadsyłane? Czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed atakami hakerskimi, mogącymi doprowadzić do wycieku danych z systemu?
1.08 Jak długi będzie czas oczekiwania na zarejestrowanie danego przewozu w systemie i nadanie mu numeru referencyjnego, oraz jak długi będzie czas oczekiwania na ewentualna modyfikację danego zgłoszenia przewozu?
1.09 Jaka jest przewidziana procedura awaryjna w przypadku niedziałania rejestru?
1.10 Czy wystarczy użyć schematu zaakceptowanego zgłoszenia z systemu PUESC (np.SENT_200), zmienić dane i przesłać je następnym razem e-mail w przypadku awarii PUESC?
1.11 Czy są przewidziane jakieś szkolenia w zakresie działania systemu SENT?
1.12 Co oznacza niedostępność rejestru? Czy jest to wyłącznie awaria systemu, czy również brak dostępu do łącza internetowego lub niekorzystanie z Internetu (brak umiejętności korzystania z Internetu i nie posługiwanie się nim) przez dany podmiot?
1.13 Czy firma może założyć sobie konto na PUESC?
Wyświetlanie 1 - 15 z 85 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 6

4. Zgłoszenie przewozu towaru, jego uzupełnianie i aktualizowanie

Pytanie 4.01:
Jakie zgłoszenie powinniśmy przygotować w sytuacji, gdy cysterna z paliwem wyrusza z bazy paliw A i jedzie do klienta B, a następnie do klienta C i do klienta D?

Pytanie 4.02:
Jak postąpić z odmową przez klienta dostawy towaru, w przypadku gdy przewóz już się rozpoczął? W ustawie znajduje się przepis wskazujący, że anulowanie może mieć miejsce tylko przed rozpoczęciem danego przewozu.

Pytanie 4.03:
Jak rozwiązać sytuację, gdy podmiot kupujący paliwo od naszej firmy dysponuje własnym transportem i odbiera paliwo samodzielnie z bazy paliwowej naszego dostawcy? Kto w takim przypadku odpowiada za zgłoszenie przewozu i prawidłowe potwierdzenie dokonania dostawy?

Pytanie 4.04:
Czy w przypadku podania błędnej ilości towaru jest możliwość korekty zgłoszenia czy trzeba zrobić drugie zgłoszenie, zostawiając to pierwsze niewykorzystane?

Pytanie 4.05:
Jak długo przed transportem można dokonać zgłoszenia? Może to być np. 1 tydzień przed planowanym transportem?

Pytanie 4.06:
Jeżeli zgłoszenia dokona przewoźnik to czy moja firma nie musi już nic robić?

Pytanie 4.07:
Jeżeli zgłoszenia dokona przewoźnik, a moja firma zrobi dodatkowe zgłoszenie na ten sam transport, to czy będzie to stanowić problem?

Pytanie 4.08:
W jaki sposób mam potwierdzić odbiór paliwa jako podmiot odbierający? Na jakim formularzu mam potwierdzić odbiór i czy mogę potwierdzić odbiór mając dostęp podstawowy do PUESC?

Pytanie 4.09:
Czy należy zgłosić przewóz oleju napędowego lub opałowego w przypadku dostawy tego paliwa do osoby fizycznej, która posługuje się numerem NIP?

Pytanie 4.10:
Klient K1 kupuje paliwa ma warunkach EXW lub FCA z Bazy Paliw BP1 od podmiotu L. Właścicielem Bazy Paliw BP1 jest podmiot P1 a właścicielem paliwa na Bazie Paliw BP1 jest podmiot L. Klient K1 odsprzedaje paliwo swojemu klientowi K2 na warunkach CPT lub DAP i dostarcza do Stacji Paliw SP1. Transport autocysterną przewoźnikowi P1 zleca klient K1. Kto dokonuje zgłoszenia przewozu? 

Pytanie 4.13:
Kiedy należy dokonać zgłoszenia przewozu towaru w przypadku eksportu?

Pytanie 4.14:
Na podstawie jakich dokumentów przewoźnik może stwierdzić, że towary są przewożone w procedurach celnych wymienionych w ustawie albo przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?

Pytanie 4.15:
Jeżeli w ramach procesu logistycznego przesyłka przechodzi przez kilka magazynów przeładunkowych i jest wieziona kilkoma środkami transportu, przez różnych przewoźników, to czy w zgłoszeniu należy podać adres docelowy dostawy, czy adres pierwszego (i kolejnych) magazynów przeładunkowych, do których przesyłkę wiezie aktualny przewoźnik?

Pytanie 4.16:
Czy kurierzy typu DHL, UPS, FedEX podlegają pod prawo pocztowe jako operatorzy pocztowi i czy przewóz przez nich towaru nie podlega zgłoszeniu?

Pytanie 4.17:
Co robić w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez podmiot odbierający (dostawa krajowa), gdy przewóz już się rozpoczął?

Pytanie 4.18:
Co robić w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez podmiot odbierający (dostawa wewnątrzwspólnotowa), gdy przewóz już się rozpoczął?

Pytanie 4.19:
Co robić w przypadku zwrotu towaru np. w ramach reklamacji? Czy na zwracany towar trzeba robić zgłoszenie w SENT?

Pytanie 4.20:
Czy konieczne jest posiadanie jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalizacji, pomiędzy którymi towar jest przewożony, żeby móc wystawić dokument potwierdzający przesunięcie magazynowe?

Pytanie 4.21:
Z bazy wyjeżdżam maksymalnie załadowaną cysterną. Po zakończeniu dostawy do ostatniego klienta, wykonywanej w ramach lokalnej dystrybucji paliw, w na cysternie pozostaje reszta paliwa, z którą wracam na bazę. Czy na ten przewóz również powinienem wystawić zgłoszenie?

Pytanie 4.22:
Jak dokonać zgłoszenia przewozu w przypadku sprzedaży paliwa na samoobsługowej stacji paliw?

Pytanie 4.23:
Czy numery SENT musimy przechowywać po zakończeniu przewozu i zamknięciu przez odbiorcę zgłoszenia? Czy należy je przechowywać np. razem z fakturami przez 5 lat na ewentualność kontroli?