4. Zgłoszenie przewozu towaru, jego uzupełnianie i aktualizowanie

Pytanie 4.01:
Jakie zgłoszenie powinniśmy przygotować w sytuacji, gdy cysterna z paliwem wyrusza z bazy paliw A i jedzie do klienta B, a następnie do klienta C i do klienta D?

Pytanie 4.02:
Jak postąpić z odmową przez klienta dostawy towaru, w przypadku gdy przewóz już się rozpoczął? W ustawie znajduje się przepis wskazujący, że anulowanie może mieć miejsce tylko przed rozpoczęciem danego przewozu.

Pytanie 4.03:
Jak rozwiązać sytuację, gdy podmiot kupujący paliwo od naszej firmy dysponuje własnym transportem i odbiera paliwo samodzielnie z bazy paliwowej naszego dostawcy? Kto w takim przypadku odpowiada za zgłoszenie przewozu i prawidłowe potwierdzenie dokonania dostawy?

Pytanie 4.04:
Czy w przypadku podania błędnej ilości towaru jest możliwość korekty zgłoszenia czy trzeba zrobić drugie zgłoszenie, zostawiając to pierwsze niewykorzystane?

Pytanie 4.05:
Jak długo przed transportem można dokonać zgłoszenia? Może to być np. 1 tydzień przed planowanym transportem?

Pytanie 4.06:
Jeżeli zgłoszenia dokona przewoźnik to czy moja firma nie musi już nic robić?

Pytanie 4.07:
Jeżeli zgłoszenia dokona przewoźnik, a moja firma zrobi dodatkowe zgłoszenie na ten sam transport, to czy będzie to stanowić problem?

Pytanie 4.08:
W jaki sposób mam potwierdzić odbiór paliwa jako podmiot odbierający? Na jakim formularzu mam potwierdzić odbiór i czy mogę potwierdzić odbiór mając dostęp podstawowy do PUESC?

Pytanie 4.09:
Czy należy zgłosić przewóz oleju napędowego lub opałowego w przypadku dostawy tego paliwa do osoby fizycznej, która posługuje się numerem NIP?

Pytanie 4.10:
Klient K1 kupuje paliwa ma warunkach EXW lub FCA z Bazy Paliw BP1 od podmiotu L. Właścicielem Bazy Paliw BP1 jest podmiot P1 a właścicielem paliwa na Bazie Paliw BP1 jest podmiot L. Klient K1 odsprzedaje paliwo swojemu klientowi K2 na warunkach CPT lub DAP i dostarcza do Stacji Paliw SP1. Transport autocysterną przewoźnikowi P1 zleca klient K1. Kto dokonuje zgłoszenia przewozu? 

Pytanie 4.13:
Kiedy należy dokonać zgłoszenia przewozu towaru w przypadku eksportu?

Pytanie 4.14:
Na podstawie jakich dokumentów przewoźnik może stwierdzić, że towary są przewożone w procedurach celnych wymienionych w ustawie albo przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?

Pytanie 4.15:
Jeżeli w ramach procesu logistycznego przesyłka przechodzi przez kilka magazynów przeładunkowych i jest wieziona kilkoma środkami transportu, przez różnych przewoźników, to czy w zgłoszeniu należy podać adres docelowy dostawy, czy adres pierwszego (i kolejnych) magazynów przeładunkowych, do których przesyłkę wiezie aktualny przewoźnik?

Pytanie 4.16:
Czy kurierzy typu DHL, UPS, FedEX podlegają pod prawo pocztowe jako operatorzy pocztowi i czy przewóz przez nich towaru nie podlega zgłoszeniu?

Pytanie 4.17:
Co robić w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez podmiot odbierający (dostawa krajowa), gdy przewóz już się rozpoczął?

Pytanie 4.18:
Co robić w przypadku odmowy przyjęcia towaru przez podmiot odbierający (dostawa wewnątrzwspólnotowa), gdy przewóz już się rozpoczął?

Pytanie 4.19:
Co robić w przypadku zwrotu towaru np. w ramach reklamacji? Czy na zwracany towar trzeba robić zgłoszenie w SENT?

Pytanie 4.20:
Czy konieczne jest posiadanie jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalizacji, pomiędzy którymi towar jest przewożony, żeby móc wystawić dokument potwierdzający przesunięcie magazynowe?

Pytanie 4.21:
Z bazy wyjeżdżam maksymalnie załadowaną cysterną. Po zakończeniu dostawy do ostatniego klienta, wykonywanej w ramach lokalnej dystrybucji paliw, w na cysternie pozostaje reszta paliwa, z którą wracam na bazę. Czy na ten przewóz również powinienem wystawić zgłoszenie?

Pytanie 4.22:
Jak dokonać zgłoszenia przewozu w przypadku sprzedaży paliwa na samoobsługowej stacji paliw?

Pytanie 4.23:
Czy numery SENT musimy przechowywać po zakończeniu przewozu i zamknięciu przez odbiorcę zgłoszenia? Czy należy je przechowywać np. razem z fakturami przez 5 lat na ewentualność kontroli?