FAQ SENT

Tytuł
0. SPIS TREŚCI
1. Rejestr zgłoszeń – system SENT na Platformie PUESC
1.01 Czy jest system elektroniczny, w którym mam rejestrować swoje transakcje?
1.02 W jaki sposób będzie można rejestrować i uzupełniać zgłoszenia w SENT, na Platformie PUESC?
1.03 Czy do zgłaszania w systemie SENT wystarczy standardowa rejestracja pracownika w PUESC bez żadnych kluczy, certyfikatów niekwalifikowanych itp.?
1.04 Czy Platforma PUESC będzie weryfikowała, czy wskazany przez nas jako odbiorca towaru podmiot lub osoba fizyczna posiada konto na tej Platformie? Czy w przypadku, gdy odbiorca nie jest zarejestrowany, Platforma wykaże ten fakt i nie wygeneruje numeru referencyjnego dla danego przewozu?
1.05 Czy istnieje możliwość przetestowania wysyłania zgłoszeń przewozu?
1.06 Czy testowe zgłaszanie przewozu towaru drogą e-mail jest już aktywne?
1.07 Czy system informatyczny mający służyć obsłudze systemu monitorowania jest przygotowany na obsługę ogromnej ilości danych, które będą do niego nadsyłane? Czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed atakami hakerskimi, mogącymi doprowadzić do wycieku danych z systemu?
1.08 Jak długi będzie czas oczekiwania na zarejestrowanie danego przewozu w systemie i nadanie mu numeru referencyjnego, oraz jak długi będzie czas oczekiwania na ewentualna modyfikację danego zgłoszenia przewozu?
1.09 Jaka jest przewidziana procedura awaryjna w przypadku niedziałania rejestru?
1.10 Czy wystarczy użyć schematu zaakceptowanego zgłoszenia z systemu PUESC (np.SENT_200), zmienić dane i przesłać je następnym razem e-mail w przypadku awarii PUESC?
1.11 Czy są przewidziane jakieś szkolenia w zakresie działania systemu SENT?
1.12 Co oznacza niedostępność rejestru? Czy jest to wyłącznie awaria systemu, czy również brak dostępu do łącza internetowego lub niekorzystanie z Internetu (brak umiejętności korzystania z Internetu i nie posługiwanie się nim) przez dany podmiot?
1.13 Czy firma może założyć sobie konto na PUESC?
Wyświetlanie 1 - 15 z 85 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 6

3.06 Jak wypełnić formularz zgłoszenia przewozu w tej sytuacji, kiedy podczas jednego transportu przewożone są dwa produkty z różnymi kodami CN?

W ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zostały zdefiniowane, m.in. zgłoszenie przewozu towaru oraz rodzaj towaru. Zgodnie z tymi definicjami, zgłoszenie przewozu towaru do rejestru zgłoszeń dotyczy określonej ilości tego samego rodzaju towaru przewożonego od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem towaru. Natomiast rodzaj towaru oznacza towar grupowany do jednej 4-cyfrowej pozycji CN. Oznacza to, że dla towarów klasyfikowanych do dwóch różnych pozycji CN należy wysłać oddzielne zgłoszenia przewozu, nawet jeżeli są przewożone od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu. Natomiast towary klasyfikowane do tej samej pozycji CN (cztery cyfry, np. 2710) należy zgłosić poprzez wysłanie jednego zgłoszenia i wpisanie w polu „Opis towaru", np. „olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95".

Stan na 24.03.2017r.