3.06 Jak wypełnić formularz zgłoszenia przewozu w tej sytuacji, kiedy podczas jednego transportu przewożone są dwa produkty z różnymi kodami CN?

W ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zostały zdefiniowane, m.in. zgłoszenie przewozu towaru oraz rodzaj towaru. Zgodnie z tymi definicjami, zgłoszenie przewozu towaru do rejestru zgłoszeń dotyczy określonej ilości tego samego rodzaju towaru przewożonego od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem towaru. Natomiast rodzaj towaru oznacza towar grupowany do jednej 4-cyfrowej pozycji CN. Oznacza to, że dla towarów klasyfikowanych do dwóch różnych pozycji CN należy wysłać oddzielne zgłoszenia przewozu, nawet jeżeli są przewożone od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu. Natomiast towary klasyfikowane do tej samej pozycji CN (cztery cyfry, np. 2710) należy zgłosić poprzez wysłanie jednego zgłoszenia i wpisanie w polu „Opis towaru", np. „olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95".

Stan na 24.03.2017r.