3. Towary podlegające zgłoszeniu przewozu

Pytanie 3.01:
Jakie towary podlegają obowiązkowi zgłoszenia przewozu?

Pytanie 3.02:
Czy klient detaliczny kupujący na paragon olej w opakowaniu 20l musi się ujawnić, tzn. podać swoje dane osobowe itd. (to jest sprzedaż paragonowa niewymagająca ujawniania się)?

Pytanie 3.03:
Czy dostawa 800 litrów oleju napędowego do dwóch różnych lokalizacji należących do tego samego odbiorcy (do każdej lokalizacji po 400 litrów) podlega zgłoszeniu?

Pytanie 3.04:
Od ilu litrów oleju lub kg smaru istnieje obowiązek rejestrowania przewozu?

Pytanie 3.05:
Jakie zgłoszenie powinienem wysłać w przypadku przewozu towaru z pozycji CN 3403 zapakowanego w stu 10-litrowych pojemnikach i trzech 200-litrowych pojemnikach (łącznie 1600 litrów)?

Pytanie 3.06:
Jak wypełnić formularz zgłoszenia przewozu w tej sytuacji, kiedy podczas jednego transportu przewożone są dwa produkty z różnymi kodami CN?

Pytanie 3.07:
Czy systemowi monitorowania drogowego podlega każdy przewóz towarów z pozycji CN 2710 i 3403 w opakowaniach powyżej 11 i 16 litrów?

Pytanie 3.08:
Co oznacza sformułowanie „określona ilość towarów tego samego rodzaju" w definicji przesyłki?

Pytanie 3.09:
Czy należy zgłosić towar, którego masa brutto wynosi 480 kg, a objętość ponad 500 litrów?

Pytanie 3.10:
Czy przewóz płynów do spryskiwaczy i odmrażaczy do szyb samochodowych o pozycji CN 3820, zawierających alkohol etylowy całkowicie skażony, w opakowaniach 5 litrów dla płynów do spryskiwaczy i 0,75 litra dla odmrażaczy, podlega monitorowaniu? (na 1 palecie może być 108 baniek po 5 litrów - razem 540 litrów).

Pytanie 3.11:
Czy zgłoszeniu podlega również przewóz produktów akcyzowych, które sprzedajemy do naszych odbiorców w zawieszonej, zwolnionej lub zapłaconej akcyzie?

Pytanie 3.12:
Czy odbiór olejów odpadowych (pozycja CN 2710) z warsztatów mechanicznych również podlega zgłoszeniu?

Pytanie 3.13:
Czy obowiązkowi zgłoszenia podlega odebranie oleju przepracowanego (pozycja CN 2710) z dwóch warsztatów należących do tego samego przedsiębiorcy po 400 litrów każda (jeden warsztat w mieście A, drugi w mieście B albo obydwa warsztaty w różnych lokalizacjach miasta A), przez tego samego odbiorcę, tym samym środkiem transportu, który zmierza do tego samego zakładu recyklingu olejów w celu ich regeneracji? Jeśli tak, to w którym momencie?

Pytanie 3.14:
Czy obowiązkowi zgłoszenia podlega odebranie oleju przepracowanego (pozycja CN 2710) z trzech warsztatów (położonych w lokalizacjach A, B i C) należących do tego samego przedsiębiorcy po 400 litrów każda, przez tego samego odbiorcę, tym samym środkiem transportu, który zmierza do tego samego zakładu recyklingu olejów w celu ich regeneracji? Jeśli tak, to jak dokonać tego zgłoszenia?

Pytanie 3.15:
Którą klasyfikację PKWiU należy zastosować do zgłaszania przewozu towaru?

Pytanie 3.16:
Czy sprzedaż paliwa na stacji paliw do zbiornika fabrycznie zamontowanego w pojeździe (np. w samochodzie ciężarowym lub ciągniku siodłowym, samobieżnej maszynie rolniczej lub budowlanej) w ilości powyżej 500 l, podlega zgłoszeniu?

Pytanie 3.17:
Czy należy zgłaszać przewóz np. „betonu gotowego do wylania", który zaklasyfikowany jest do pozycji CN 3824 50 10?