3. Towary podlegające zgłoszeniu przewozu

Pytanie 3.01:
Jakie towary podlegają obowiązkowi zgłoszenia przewozu?

Pytanie 3.02:
Czy dostawa 800 litrów oleju napędowego do dwóch różnych lokalizacji należących do tego samego odbiorcy (do każdej lokalizacji po 400 litrów) podlega zgłoszeniu?

Pytanie 3.03:
Od ilu litrów oleju napędowego lub kg smaru istnieje obowiązek rejestrowania przewozu?

Pytanie 3.04:
Jakie zgłoszenie powinienem wysłać w przypadku przewozu towaru z pozycji CN 3403 zapakowanego w stu 10-litrowych pojemnikach i trzech 200-litrowych pojemnikach (łącznie 1600 litrów)?

Pytanie 3.05:
Jak wypełnić formularz zgłoszenia przewozu w tej sytuacji, kiedy podczas jednego transportu przewożone są dwa produkty z różnymi kodami CN?

Pytanie 3.06:
Czy systemowi monitorowania drogowego podlega każdy przewóz towarów z pozycji CN 2710 i 3403 w opakowaniach powyżej 11 i 16 litrów?

Pytanie 3.07:
Co oznacza sformułowanie „określona ilość towarów tego samego rodzaju" w definicji przesyłki?

Pytanie 3.08:
Czy należy zgłosić towar, którego masa brutto wynosi 480 kg, a objętość ponad 500 litrów?

Pytanie 3.09:
Czy przewóz płynów do spryskiwaczy i odmrażaczy do szyb samochodowych o pozycji CN 3820, zawierających alkohol etylowy całkowicie skażony, w opakowaniach 5 litrów dla płynów do spryskiwaczy i 0,75 litra dla odmrażaczy, podlega monitorowaniu? (na 1 palecie może być 108 baniek po 5 litrów - razem 540 litrów).

Pytanie 3.10:
Czy zgłoszeniu podlega również przewóz produktów akcyzowych, które sprzedajemy do naszych odbiorców w zawieszonej, zwolnionej lub zapłaconej akcyzie?

Pytanie 3.11:
Czy odbiór olejów odpadowych (pozycja CN 2710) z warsztatów mechanicznych również podlega zgłoszeniu?

Pytanie 3.12:
Czy obowiązkowi zgłoszenia podlega odebranie oleju przepracowanego (pozycja CN 2710) z dwóch warsztatów należących do tego samego przedsiębiorcy po 400 litrów każda (jeden warsztat w mieście A, drugi w mieście B albo obydwa warsztaty w różnych lokalizacjach miasta A), przez tego samego odbiorcę, tym samym środkiem transportu, który zmierza do tego samego zakładu recyklingu olejów w celu ich regeneracji? Jeśli tak, to w którym momencie?

Pytanie 3.13:
Czy sprzedaż paliwa na stacji paliw do zbiornika fabrycznie zamontowanego w pojeździe (np. w samochodzie ciężarowym lub ciągniku siodłowym, samobieżnej maszynie rolniczej lub budowlanej) w ilości powyżej 500 l, podlega zgłoszeniu?

Pytanie 3.15:
Czy objętość przewożonego oleju napędowego ma być wyrażona w litrach przy 15 stopniach C czy w litrach rzeczywistych?

Pytanie 3.16:
Czy towary z kodu CN 3824, które znajdują się w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym podlegają obowiązkowi zgłoszenia, jeżeli nie są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych?

Pytanie 3.17:
Jeżeli masa/objętość towaru otrzymanego różni się o +/- 10% od masy/objętości zgłoszonej to czy należy w potwierdzeniu odbioru zaznaczyć opcję "dostawa zgodna ze zgłoszeniem" czy też "dostawa niezgodna ze zgłoszeniem"? Czy w polu "uwagi" należy wpisać ilość rzeczywiście przyjętą (nawet jeżeli różnica jest +/- 10%)?

Pytanie 3.18:
Czy po przekazaniu odpadów suszu tytoniowego podmiotowi, który go zutylizuje, przewóz takich odpadów podlega zgłoszeniu w systemie SENT?

Pytanie 3.19:
Jak ocenić czy dany towar podlega zgłoszeniu do rejestru zgłoszeń SENT?

Pytanie 3.20:
Czy przewóz paliwa opałowego do fundacji, stowarzyszeń, gmin i jednostek im podległych, podlega zgłoszeniu w rejestrze zgłoszeń SENT?