003. To moje pierwsze logowanie do systemu, co powinienem zrobić najpierw?

Po zakończeniu procesu rejestracji zostaniemy przekierowani do strony logowania, gdzie podajemy  adres e-mail i wcześniej zdefiniowane hasło. Od razu po logowaniu będziemy przeniesieni do strony hasła awaryjnego. W rubryce Proszę zdefiniować hasło awaryjne należy wpisać wybrane przez siebie hasło awaryjne i potwierdzić operację poprzez opcję Zapisz.

Hasło awaryjne jest niezbędne do odzyskania dostępu do konta (samodzielnie lub poprzez kontakt z HelpDesk). Hasło należy zabezpieczyć w sposób uniemożlwiający dostęp osobom trzecim.