3.17 Czy należy zgłaszać przewóz np. „betonu gotowego do wylania”, który zaklasyfikowany jest do pozycji CN 3824 50 10?

Towary klasyfikowane do pozycji CN 3824, obejmującej w szczególności kody CN 3824 90 91 oraz 3824 90 97, zostały włączone do katalogu towarów monitorowanych z uwagi na to, że dotyczą wyrobów akcyzowych.

Towar w postaci „betonu gotowego do wylania" z podkategorii PKWiU 23.63.10 nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestru SENT, podobnie jak dodatki do zapraw, cementów czy mieszaniny związków nieorganicznych, ponieważ nie są wyrobami akcyzowymi i nie są zaliczane do towarów „wrażliwych", których obrót związany jest z ryzykiem uszczupleń podatkowych.

Stan na 28.04.2017r.