3.15 Którą klasyfikację PKWiU należy zastosować do zgłaszania przewozu towaru?

Należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), która została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1676) do stosowania od 1 stycznia 2016 r., w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Stan na 14.04.2017r.