3.14 Czy obowiązkowi zgłoszenia podlega odebranie oleju przepracowanego (pozycja CN 2710) z trzech warsztatów (położonych w lokalizacjach A, B i C) należących do tego samego przedsiębiorcy po 400 litrów każda, przez tego samego odbiorcę, tym samym środkiem transportu, który zmierza do tego samego zakładu recyklingu olejów w celu ich regeneracji? Jeśli tak, to jak dokonać tego zgłoszenia?

Taki przewóz oleju przepracowanego (odpadowego) podlega obowiązkowi zgłoszenia. Pierwsze zgłoszenie powinno być dokonane najpóźniej przed rozpoczęciem przewozu 800 litrów z lokalizacji B do C (z miejscem dostarczenia towaru w miejscowości C). W miejscowości C, po dolaniu kolejnych 400 litrów powinno być dokonane kolejne zgłoszenie na 1200 litrów - z miejscowości C do miejsca dostarczenia, np. do punktu utylizacji oleju odpadowego.

Stan na 14.04.2017r.