3.12 Czy odbiór olejów odpadowych (pozycja CN 2710) z warsztatów mechanicznych również podlega zgłoszeniu?

W przypadku, w którym warsztat mechaniczny dokonuje sprzedaży oleju odpadowego, który jest następnie przewożony do miejsca, w którym ma być poddany odzyskowi poprzez regenerację, właściciel tego warsztatu staje się podmiotem wysyłającym i winien dokonać zgłoszenia przewozu do rejestru.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy warsztat mechaniczny przekazuje innemu podmiotowi olej odpadowy do utylizacji, płacąc jedynie za wykonanie usługi utylizacji. Wówczas jeżeli następuje przeniesienie na odbiorcę towaru prawa do rozporządzania tym towarem (olejem odpadowym) jak właściciel, to taka transakcja podlega zgłoszeniu.

Stan na 05.05.2017r.