3.11 Czy zgłoszeniu podlega również przewóz produktów akcyzowych, które sprzedajemy do naszych odbiorców w zawieszonej, zwolnionej lub zapłaconej akcyzie?

Tylko przewóz wyrobów akcyzowych połączony z procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wykorzystaniem systemu EMCS nie podlega zgłoszeniu do rejestru. Pozostałe przypadki podlegają zgłoszeniu.

Stan na 24.03.2017r.