3.09 Czy należy zgłosić towar, którego masa brutto wynosi 480 kg, a objętość ponad 500 litrów?

Tak. Taki przewóz należy zgłosić, jak również przewóz towaru, którego objętość wynosi np. 480 litrów, a masa brutto ponad 500 kg.

Stan na 24.03.2017r.