3.07 Czy systemowi monitorowania drogowego podlega każdy przewóz towarów z pozycji CN 2710 i 3403 w opakowaniach powyżej 11 i 16 litrów?

W stosunku do towaru zaklasyfikowanego np. do pozycji CN 2710, przepis art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, który mówi o masie brutto przesyłki towarów lub jej objętości (przekraczającej 500 kg/500 litrów) należy analizować łącznie z przepisem art. 3 ust. 4 pkt 2 lit b ww. ustawy. Oznacza to, że obowiązkiem zgłoszenia przewozu objęty jest ten towar, jeżeli jest zapakowany w opakowaniach jednostkowych większych niż 11 litrów i łączna masa brutto/objętość przesyłki tego towaru wynosi 500 kg/litrów. Może to być np. cysterna z 600 litrami tego towaru albo 30 pojemników po 20 litrów każdy (co łącznie daje również 600 litrów).

Ale obowiązkom tym nie podlega przewóz przesyłki np. 400 litrów w paleto pojemniku, 24 pojemników po 20 litrów każdy (co łącznie daje 480 litrów) albo 100 pojemników po 10 litrów każdy (co łącznie daje 1000 litrów).

Stan na 24.03.2017r.