28.07.2016 Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

 

Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów
i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

Zasady obsługi nowego wzoru deklaracji VAT-14

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052)

Termin do złożenia deklaracji

Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty.

 

Pierwszy okres, za który  składa się deklarację

Sierpień 2016 r.

Obowiązek odprowadzania wpłat dziennych na rachunek Izby Celnej w Krakowie

Stosownie do zapisów art. 103 ust. 5a-5d ww. ustawy o podatku od towarów i usług  obliczenie oraz wpłata podatku od towarów i usług w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem paliw silnikowych będzie dokonywana na rachunek organu podatkowego Izby Celnej w Krakowie w terminie 5-ciu dni od dnia dokonania transakcji nabycia.

Kto składa deklarację?

Podatnik/płatnik dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych.

Uwaga: jeżeli składający deklarację występuje w charakterze podatnika i płatnika, to składa 1-ną deklarację za dany okres rozliczeniowy

Jak złożyć deklarację?

1. Załóż konto na stronie internetowej puesc.gov.pl (zakładka w prawym górnym rogu strony  -  „utwórz konto").

FILM  INSTRUKTAŻOWY dostępny na stronie puesc.gov.pl  zakładka „Katalog e-usług" –e klient.

Szczegółowa instrukcja w zakresie rejestracji jest dostępna pod adresem https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient;jsessionid=k26nr2wQkdm4-svmk+QmVc2Z.undefined

2. Zaloguj się na stronie puesc.gov.pl

3. Wybierz-_Katalog usług-eFormularze-
eZefir(od 01.2016 r.)- więcej –VAT-14

4. Kliknij „wypełnij formularz"

5. Po wypełnieniu formularza kliknij „wygeneruj formularz" (na dole po prawej stronie).

6. Przejdź do zakładki „Moje dokumenty" – „do wysyłki" na liście dokumentów znajdziesz wygenerowany formularz – kliknij AKCJE „podpisz", kliknij „OK" – wybierz rodzaj podpisu i postępuj wg komunikatów na ekranie.

7. Po zmianie statusu dokumentu na liście do wysyłki na „podpisany" należy wybrać AKCJE „wyślij" i kliknąć „OK"

8. Przejdź do zakładki „Moje dokumenty" - odebrane i sprawdź czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), które potwierdza,
że deklaracja została przesłana prawidłowo.

Jak wczytać  dane do deklaracji?

1.    Wybierz – katalog usług-ZEFIR 2-Przydatne LINKI

2.     Pobierz – plik: ZF2_20160721_ewidencja_VAT-14

Uwaga: aby ułatwić wypełnienie deklaracji mogą Państwo prowadzić na bieżąco ewidencje transakcji w ww. pliku Excel, z którego możliwe jest  wygenerowanie XML do zaimportowania na formularz deklaracji VAT-14.

Kwota wpłaty dziennej, którą należy wypisać do dokumentu standard „przelew  do US" 

Suma „kwot podatku należnego pomniejszona o zryczałtowane wynagrodzenie płatnika w zł" dla wszystkich transakcji z danego dnia.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na deklaracji VAT-14 w części „objaśnienia do" pkt 2 kolumna „k", tj. „w kolumnie k w ostatnim wierszu z tego samego dnia należy wpisać łączną kwotę podatku dla transakcji z tego samego dnia po pomniejszeniu o łączną kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z kolumny j dla transakcji z tego samego dnia, które przysługuje płatnikowi zgodnie z art. 28 ustawy – Ordynacja podatkowa; jeżeli rozliczenia dokonuje podatnik kwota podatku wykazana w kolumnie k równa się kwocie podatku wykazanej w kolumnie i".

Jak dokonać zapłaty podatku?

 

Wskazanie na standardzie „Przelew do US":

- rachunku bankowego nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 oraz wpisaniu nazwy i adresu organu podatkowego – Izba Celna w Krakowie al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków,

- identyfikatora nr NIP zobowiązanego do składania deklaracji (podatnika lub płatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 11a ww. ustawy o podatku od towarów i usług),

- typu okresu - „J", tj. daty powstania obowiązku podatkowego/daty transakcji
np. 1 sierpnia 2016 r., jako 16J0108,

- symbolu formularza - „VAT-14".

 

Wersja instrukcji do pobrania w formacie pdf: Deklaracje_podatkowe_VAT_14.pdf


Aktualności

history image Nowy wzór Wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol (WNSB) w formie elektronicznej

Informujemy, iż od 2 stycznia 2019 r.   na  PORTALU PUESC udostępniona została...

history image Składanie Informacji w sprawie opłaty emisyjnej OEMIS w formie elektronicznej

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. wprowadzenie na rynek paliw silnikowych, o kodach CN:...

history image Składanie deklaracji ZEFIR2

Informujemy, iż w związku z opublikowaniem na stronie  ...

history image 21.12.2018 Informacja o aktualizacji instrukcji do podłączenia urządzeń ZSL do SENT-GEO

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie: https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo...

history image 19.12.2018 Informacja o aktualizacji instrukcji do podłączenia urządzeń ZSL do SENT-GEO

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie: https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo...

history image Uruchomienie usługi e-WIT

Informujemy o uruchomieniu z dniem 31.12.2018 r. usługi e-Wit. Więcej na tene temat w opisie ...

history image Uszczegółowienie zasad funkcjonowania systemu AIS/IMPORT

Ministerstwo Finansów przedstawia uszczegółowienie zasad przejścia na wyłączną obsługę...

history image 27.11.2018 SENT – od 01.01.2019 r. w formularzach nastąpi zmiana etykiety pola ‘Ilość towaru’ na ‘Masa brutto lub objętość towaru’ wyrażona w kilogramach lub litrach.

Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 stycznia 2019 r. w formularzach w sekcji Informacje...

history image Publikacja instrukcji rejestracji: Jak wysłać pierwsze zgłoszenie do EMCS PL2 w zakresie eDD.

Informujemy o publikacji w zakładce SISC -> EMCS2 w sekcji Przydatne linki Instrukcji dot....

history image SENT – GEO spotkanie w sprawie ZSL

Ministerstwo Finansów informuje, że 3 grudnia 2018 r. o godz. 11 w budynku MF (sala 4440a)...
Wyświetlanie 1 - 10 z 121 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 13