2. Podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik

Pytanie 2.01:
Projekt ustawy zakłada, że odbiorca towaru musi potwierdzić dokonanie dostawy korzystając z Platformy PUESC. Tymczasem wielu z klientów nie posiada np. dostępu do Internetu (rolnicy indywidualni) lub ich znajomość obsługi komputera jest zbyt niska.

Pytanie 2.02:
Czy klient kupujący na fakturę musi być zarejestrowany i zgłosić zakup?

Pytanie 2.03:
Czy mając dostęp do PUESC i reprezentując podmiot trzeba będzie wystąpić o specjalne upoważnienie do komunikacji z systemu SENT?

Pytanie 2.04:
Czy wystarczy ogólne upoważnienie zarządu dla pracowników zgłaszających transporty w SENT?

Pytanie 2.05:
Czy podmiot odbierający może udzielić pełnomocnictwa podmiotowi wysyłającemu lub przewoźnikowi do potwierdzenia dostawy?

Pytanie 2.06:
Jaki zakres pełnomocnictwa jest niezbędny do dokonywania czynności w rejestrze zgłoszeń SENT?

Pytanie 2.07:
Firma A ma podpisaną umowę na magazynowanie wyrobów z firmą X (towary są własnością firmy A). Kto dokonuje zgłoszenia wysyłki z firmy X do klienta ostatecznego (sprzedaż na terenie Polski)?

Pytanie 2.08:
Jesteśmy „podmiotem zużywającym" według ustawy o podatku akcyzowym i kupujemy alkohol z gorzelni na tzw. dokumencie dostawy. Alkohol ten zużywamy do wytwarzania naszych produktów zgodnie ze zwolnieniem ze względu na przeznaczenie i nie płacimy podatku akcyzowego.
Alkohol przewozi dla nas firma transportowa w beczkach z plombami urzędowymi założonymi w gorzelni przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i przy dostawie towaru funkcjonariusze SCS też są w naszej firmie. Sprawdzają plomby, wagę i moc alkoholu. Czy nasza firma jest podmiotem odbierającym i musimy dokonywać zgłoszeń do systemu SENT?

Pytanie 2.09:
Czy moja firma zajmująca się sprzedażą hurtową olejów, smarów oraz środków chemicznych oraz nasi klienci mamy obowiązek rejestracji w systemie PUESC i wysyłanie zgłoszeń do rejestru SENT? Nie zajmujemy się importem oraz eksportem produktów olejowych oraz smarnych, a sprzedawane produkty pochodzą z firm koncernów działających na terenie Polski i kupujemy je z zapłaconą akcyzą.

Pytanie 2.10:
Jak sprawdzić czy dany podmiot posiada status podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego lub przewoźnika? Czy wystarczające jest potwierdzenie, że na dzień rozpoczęcia przewozu figuruje w CEIDG lub KRS?

Pytanie 2.12:
Czy w przypadku przewozu realizowanego przy użyciu środków transportu, które nie są naszą własnością (popularnie zwane samochody spedycyjne, a my jesteśmy operatorem logistycznym), jesteśmy również przewoźnikami zobowiązanymi do rejestrowania i uzupełniania zgłoszeń?

Pytanie 2.13:
Czy przewóz towaru do rolnika (podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne w statusie rolnika ryczałtowego i rolnika czynnego podatnika podatku VAT) podlega zgłoszeniu?

Pytanie 2.14:
Kto ponosi odpowiedzialność finansową za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów? Osoba prawna (firma), osoba fizyczna obsługująca rejestr zgłoszeń SENT, czy może osoba fizyczna ustanowiona jako reprezentant?

Pytanie 2.15:
Jakie są konsekwencje dla osoby upoważnionej za nieprawidłowe dokonywanie, uzupełnianie i aktualizowanie zgłoszeń przewozu towarów? 

Pytanie 2.16:
Czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który jest jednocześnie podmiotem wysyłającym i wykonuje przewóz towaru musi wypełnić zgłoszenie zarówno za podmiot wysyłający, jak i za przewoźnika?