FAQ SENT

Tytuł
0. SPIS TREŚCI
1. Rejestr zgłoszeń – system SENT na Platformie PUESC
1.01 Czy jest system elektroniczny, w którym mam rejestrować swoje transakcje?
1.02 W jaki sposób będzie można rejestrować i uzupełniać zgłoszenia w SENT, na Platformie PUESC?
1.03 Czy do zgłaszania w systemie SENT wystarczy standardowa rejestracja pracownika w PUESC bez żadnych kluczy, certyfikatów niekwalifikowanych itp.?
1.04 Czy Platforma PUESC będzie weryfikowała, czy wskazany przez nas jako odbiorca towaru podmiot lub osoba fizyczna posiada konto na tej Platformie? Czy w przypadku, gdy odbiorca nie jest zarejestrowany, Platforma wykaże ten fakt i nie wygeneruje numeru referencyjnego dla danego przewozu?
1.05 Czy istnieje możliwość przetestowania wysyłania zgłoszeń przewozu?
1.06 Czy testowe zgłaszanie przewozu towaru drogą e-mail jest już aktywne?
1.07 Czy system informatyczny mający służyć obsłudze systemu monitorowania jest przygotowany na obsługę ogromnej ilości danych, które będą do niego nadsyłane? Czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed atakami hakerskimi, mogącymi doprowadzić do wycieku danych z systemu?
1.08 Jak długi będzie czas oczekiwania na zarejestrowanie danego przewozu w systemie i nadanie mu numeru referencyjnego, oraz jak długi będzie czas oczekiwania na ewentualna modyfikację danego zgłoszenia przewozu?
1.09 Jaka jest przewidziana procedura awaryjna w przypadku niedziałania rejestru?
1.10 Czy wystarczy użyć schematu zaakceptowanego zgłoszenia z systemu PUESC (np.SENT_200), zmienić dane i przesłać je następnym razem e-mail w przypadku awarii PUESC?
1.11 Czy są przewidziane jakieś szkolenia w zakresie działania systemu SENT?
1.12 Co oznacza niedostępność rejestru? Czy jest to wyłącznie awaria systemu, czy również brak dostępu do łącza internetowego lub niekorzystanie z Internetu (brak umiejętności korzystania z Internetu i nie posługiwanie się nim) przez dany podmiot?
1.13 Czy firma może założyć sobie konto na PUESC?
Wyświetlanie 1 - 15 z 85 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 6

2. Podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik

Pytanie 2.01:
Projekt ustawy zakłada, że odbiorca towaru musi potwierdzić dokonanie dostawy korzystając z Platformy PUESC. Tymczasem wielu z klientów nie posiada np. dostępu do Internetu (rolnicy indywidualni) lub ich znajomość obsługi komputera jest zbyt niska.

Pytanie 2.02:
Czy klient kupujący na fakturę musi być zarejestrowany i zgłosić zakup?

Pytanie 2.03:
Czy mając dostęp do PUESC i reprezentując podmiot trzeba będzie wystąpić o specjalne upoważnienie do komunikacji z systemu SENT?

Pytanie 2.04:
Czy wystarczy ogólne upoważnienie zarządu dla pracowników zgłaszających transporty w SENT?

Pytanie 2.05:
Czy podmiot odbierający może udzielić pełnomocnictwa podmiotowi wysyłającemu lub przewoźnikowi do potwierdzenia dostawy?

Pytanie 2.06:
Jaki zakres pełnomocnictwa jest niezbędny do dokonywania czynności w rejestrze zgłoszeń SENT?

Pytanie 2.07:
Firma A ma podpisaną umowę na magazynowanie wyrobów z firmą X (towary są własnością firmy A). Kto dokonuje zgłoszenia wysyłki z firmy X do klienta ostatecznego (sprzedaż na terenie Polski)?

Pytanie 2.08:
Jesteśmy „podmiotem zużywającym" według ustawy o podatku akcyzowym i kupujemy alkohol z gorzelni na tzw. dokumencie dostawy. Alkohol ten zużywamy do wytwarzania naszych produktów zgodnie ze zwolnieniem ze względu na przeznaczenie i nie płacimy podatku akcyzowego.
Alkohol przewozi dla nas firma transportowa w beczkach z plombami urzędowymi założonymi w gorzelni przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i przy dostawie towaru funkcjonariusze SCS też są w naszej firmie. Sprawdzają plomby, wagę i moc alkoholu. Czy nasza firma jest podmiotem odbierającym i musimy dokonywać zgłoszeń do systemu SENT?

Pytanie 2.09:
Czy moja firma zajmująca się sprzedażą hurtową olejów, smarów oraz środków chemicznych oraz nasi klienci mamy obowiązek rejestracji w systemie PUESC i wysyłanie zgłoszeń do rejestru SENT? Nie zajmujemy się importem oraz eksportem produktów olejowych oraz smarnych, a sprzedawane produkty pochodzą z firm koncernów działających na terenie Polski i kupujemy je z zapłaconą akcyzą.

Pytanie 2.10:
Jak sprawdzić czy dany podmiot posiada status podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego lub przewoźnika? Czy wystarczające jest potwierdzenie, że na dzień rozpoczęcia przewozu figuruje w CEIDG lub KRS?

Pytanie 2.12:
Czy w przypadku przewozu realizowanego przy użyciu środków transportu, które nie są naszą własnością (popularnie zwane samochody spedycyjne, a my jesteśmy operatorem logistycznym), jesteśmy również przewoźnikami zobowiązanymi do rejestrowania i uzupełniania zgłoszeń?

Pytanie 2.13:
Czy przewóz towaru do rolnika (podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne w statusie rolnika ryczałtowego i rolnika czynnego podatnika podatku VAT) podlega zgłoszeniu?

Pytanie 2.14:
Kto ponosi odpowiedzialność finansową za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów? Osoba prawna (firma), osoba fizyczna obsługująca rejestr zgłoszeń SENT, czy może osoba fizyczna ustanowiona jako reprezentant?

Pytanie 2.15:
Jakie są konsekwencje dla osoby upoważnionej za nieprawidłowe dokonywanie, uzupełnianie i aktualizowanie zgłoszeń przewozu towarów? 

Pytanie 2.16:
Czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który jest jednocześnie podmiotem wysyłającym i wykonuje przewóz towaru musi wypełnić zgłoszenie zarówno za podmiot wysyłający, jak i za przewoźnika?