010. Już wcześniej korzystałem z Systemów Informatycznych Służby Celnej, czy mogę uzyskać zaawansowany dostęp do portalu bez składania wniosku o rejestrację elektroniczną?

Osoby zarejestrowane w PDR w celu korzystania z Systemów CELINA, ECS, ICS i/lub INTRASTAT
Dane zarejestrowane w PDR zostały przeniesione do SISC. Aby uzyskać dostęp do usług SISC konieczne jest jedynie założenie konta na portalu PUESC oraz połączenie tego konta (przy wykorzystaniu opcji dostępnej w zakładce Moje konto) ze znajdującymi się w systemie danymi. Następnie należy zweryfikować prawidłowość odtworzonych powiązań.

Osoby upoważnione, na podstawie upoważnień zarejestrowanych w PDR, mogą działać w takim samym zakresie w jakim działały dotychczas, bez konieczności składania wniosków aktualizacyjnych.

Osoby przesyłające komunikaty wyłącznie do Systemu NCTS
W przypadku, gdy osoby te nie były zarejestrowane w PDR dla celów przesyłania komunikatów do Systemów CELINA/INTRASTAT/ICS/ECS oraz nie posiadały klucza do bezpiecznej transmisji danych, aby kontynuować działalność polegającą na przesyłaniu komunikatów do Systemu NCTS2, powinny po założeniu konta użytkownika na portalu PUESC dokonać rejestracji w SISC. Następnie należy wystąpić o wydanie certyfikatu niekwalifikowanego SC (gdy nie dysponują certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP). Należy bowiem mieć na uwadze, że zgłoszenia do Systemu NCTS2, będą musiały być odpowiednio uwierzytelnione.

W przypadku zgłoszeń przesyłanych do Systemu NCTS2 nie ma potrzeby wykazywania uprawnień do przesyłania zgłoszeń w imieniu Podmiotu. Tym samym nie ma konieczności rejestrowania w SISC powiązania pomiędzy Podmiotem a Osobą upoważnioną. Jednakże w takim przypadku nie będzie możliwości wglądu w dokumenty i informacje dotyczące Podmiotu.

Osoby przesyłające komunikaty do EMCS PL
Po założeniu konta na portalu PUESC należy dokonać powiązania konta z danymi wybierając właściwą opcję dostępną w zakładce Moje konto.

Osoby dysponujące kluczem do bezpiecznej transmisji danych, wydanym przez CBTD.
W przypadku, gdy Reprezentant posługiwał się kluczem do bezpiecznej transmisji danych wydanym przez CBTD, może nadal używać tego klucza w celu opatrywania przesyłanych do SISC dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym – do czasu wygaśnięcia jego ważności. Należy jednak mieć na uwadze, że certyfikaty te nie będą odnawiane.

Zaleca się zatem, aby osoby posiadające klucz do bezpiecznej transmisji danych wystąpiły o wydanie nowego certyfikatu niekwalifikowanego SC przed upływem ważności klucza.