1. Rejestr zgłoszeń SENT na Platformie PUESC

Pytanie 1.01:
Czy jest system elektroniczny, w którym mam rejestrować swoje transakcje?

Pytanie 1.02:
W jaki sposób można przesyłać i uzupełniać zgłoszenia do rejestru SENT, na Platformie PUESC?

Pytanie 1.03:
Czy istnieje możliwość przetestowania wysyłania zgłoszeń?

Pytanie 1.04:
Jaki jest czas oczekiwania na nadanie numeru referencyjnego przez rejestr SENT?

Pytanie 1.05:
Jaka jest procedura w przypadku awarii rejestru SENT?

Pytanie 1.06:
Co oznacza niedostępność rejestru SENT? Czy jest to wyłącznie awaria rejestru SENT, czy również brak dostępu do łącza internetowego lub niekorzystanie z Internetu (brak umiejętności korzystania z Internetu i nie posługiwanie się nim) przez dany podmiot?

Pytanie 1.07:
Czy wprowadzenie danych do rejestru SENT będzie wymagało każdorazowo uwierzytelnienia pracownika za pomocą podpisu kwalifikowanego, czy też podpis niekwalifikowany będzie wystarczający?

Pytanie 1.08:
Jak sprawdzić czy numer referencyjny jest ważny?

Pytanie 1.09:
Czy do przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT wystarczy standardowa rejestracja pracownika na PUESC bez żadnych kluczy, certyfikatów niekwalifikowanych itp.?

Pytanie 1.10:
Czy firma może założyć sobie konto na PUESC?

Pytanie 1.11:
Czy podmiot odbierający, który upoważnił inną firmę do zamykania zgłoszeń musi założyć sobie konto na PUESC?

Pytanie 1.12:
Czym się różni konto proste na PUESC od konta zaawansowanego i kto jakie konto musi posiadać?

Pytanie 1.13:
W jaki sposób podmiot zagraniczny ma sobie założyć konto zaawansowane na PUESC?

Pytanie 1.14:
Mam problemy z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC. Kto mi może w tym pomóc?

Pytanie 1.15:
Mam założone konto na PUESC do wysyłania sprawozdań INTRASTAT. Czy w ramach tego konta mogę obsługiwać rejestr SENT?

Pytanie 1.16:
Czy w przypadku awarii systemu SENT kierowca musi mieć ze sobą jakiś dokument, czy wystarczy mieć w telefonie skan dokumentu zastępującego zgłoszenie, posiadać numer zgłoszenia?