1.13 Czy firma może założyć sobie konto na PUESC?

Zasadą jest, że konto na Platformie PUESC może założyć sobie tylko osoba fizyczna. W przypadku podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do dokonywania czynności w rejestrze SENT może to być, np. pracownik tego podmiotu posiadający stosowne pełnomocnictwo. Na tym poziomie dostępu pełnomocnictwo to nie musi być przedkładane w żadnym urzędzie celno-skarbowym lub jego oddziale celnym.

Stan na 14.04.2017r.