1.12 Co oznacza niedostępność rejestru? Czy jest to wyłącznie awaria systemu, czy również brak dostępu do łącza internetowego lub niekorzystanie z Internetu (brak umiejętności korzystania z Internetu i nie posługiwanie się nim) przez dany podmiot?

Niedostępność rejestru zgłoszeń to awaria lub przerwa techniczna tego rejestru, która uniemożliwia przesyłanie, uzupełnianie i aktualizowanie zgłoszeń przewozu towaru oraz wysyłanie komunikatów zwrotnych dla podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników.

Brak dostępu do Internetu lub brak umiejętności korzystania z niego nie oznaczają niedostępności rejestru zgłoszeń.

Stan na 03.03.2017r.