1.11 Czy są przewidziane jakieś szkolenia w zakresie działania systemu SENT?

Obecnie nie zaplanowaliśmy szkoleń z obsługi systemu SENT, niemniej jednak nie wykluczamy takiej możliwości w przypadku zgłaszania przez podmioty zewnętrzne zapotrzebowania na szkolenia w konkretnym zakresie. Pod adresem https://test.puesc.gov.pl/ zostało udostępnione środowisko testowe, a na stronie https://puesc.gov.pl w zakładce „Katalog usług > e-Przewóz" zostały opublikowane warunki techniczne wykonywania zgłoszeń przewozu, instrukcje  wypełniania formularzy zgłoszeń przewozu oraz inne materiały informacyjne.

Stan na 14.04.2017r.