1.09 Jaka jest przewidziana procedura awaryjna w przypadku niedziałania rejestru?

Procedurę awaryjną określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń. W przypadku awarii rejestru zgłoszeń będzie trzeba wysłać zgłoszenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ww. rozporządzenia albo w formacie xml zawierającym te same dane jak zgłoszenie.

Stan na 14.04.2017r.