1.08 Jak długi będzie czas oczekiwania na zarejestrowanie danego przewozu w systemie i nadanie mu numeru referencyjnego, oraz jak długi będzie czas oczekiwania na ewentualna modyfikację danego zgłoszenia przewozu?

Przewiduje się, że oczekiwanie na potwierdzenie zgłoszenia przewozu (uzyskanie numeru referencyjnego), jego uzupełnienia albo aktualizacji nie powinno przekraczać kilku sekund.

Stan na 28.04.2017r.