1.07 Czy system informatyczny mający służyć obsłudze systemu monitorowania jest przygotowany na obsługę ogromnej ilości danych, które będą do niego nadsyłane? Czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed atakami hakerskimi, mogącymi doprowadzić do wycieku danych z systemu?

Testy wydajnościowe rejestru zgłoszeń wykazały, że jest on w stanie obsłużyć zakładaną wolumetrykę.

Platforma PUESC (pośrednicząca w wymianie komunikatów w rejestrze SENT) przed wdrożeniem została poddana audytowi bezpieczeństwa, który był przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny i zakończył się wynikiem pozytywnym.

Ponadto należy zauważyć, że ustawa przewiduje procedury awaryjne w przypadku niedostępności rejestru. Procedurę taką określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń.

Stan na 14.04.2017r.