1.03 Czy do zgłaszania w systemie SENT wystarczy standardowa rejestracja pracownika w PUESC bez żadnych kluczy, certyfikatów niekwalifikowanych itp.?

W przypadku wszystkich uczestników systemu dokonujących, np. zgłoszeń przewozu towarów wystarczające jest posiadanie konta (zarejestrowanie się) na PUESC z podstawowym poziomem dostępu.

Stan na 14.04.2017r.