1.02 W jaki sposób będzie można rejestrować i uzupełniać zgłoszenia w SENT, na Platformie PUESC?

Podmiot zobowiązany do zgłoszenia, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszenia przewozu towaru, po zalogowaniu się na Platformie PUESC znajdującej się pod adresem https://puesc.gov.pl, w zakładce „Katalog usług > e-Przewóz" powinien wybrać przycisk „Przejdź do systemu SENT". Wówczas wyświetlą się elektroniczne formularze. Po wypełnieniu właściwego formularza zgłoszenia przewozu towaru i wysłaniu jego danych do PUESC, podmiot zgłaszający otrzyma numer referencyjny wraz z odpowiednią liczbą kluczy (elektroniczne kody zabezpieczające dostęp do zgłoszenia), natomiast po uzupełnieniu lub aktualizacji zgłoszenia przewozu towaru, podmiot otrzyma komunikat potwierdzający wykonanie danej czynności.

Zgłoszenia, uzupełnienia lub aktualizacji można również dokonać z wykorzystaniem kanału e-mail (adres: puesc@mf.gov.pl) albo interfejsu niewizualnego (web service) wysyłając dokument w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC.

Stan na 14.04.2017r.