FAQ SENT

Tytuł
0. SPIS TREŚCI
1. Rejestr zgłoszeń – system SENT na Platformie PUESC
1.01 Czy jest system elektroniczny, w którym mam rejestrować swoje transakcje?
1.02 W jaki sposób będzie można rejestrować i uzupełniać zgłoszenia w SENT, na Platformie PUESC?
1.03 Czy do zgłaszania w systemie SENT wystarczy standardowa rejestracja pracownika w PUESC bez żadnych kluczy, certyfikatów niekwalifikowanych itp.?
1.04 Czy Platforma PUESC będzie weryfikowała, czy wskazany przez nas jako odbiorca towaru podmiot lub osoba fizyczna posiada konto na tej Platformie? Czy w przypadku, gdy odbiorca nie jest zarejestrowany, Platforma wykaże ten fakt i nie wygeneruje numeru referencyjnego dla danego przewozu?
1.05 Czy istnieje możliwość przetestowania wysyłania zgłoszeń przewozu?
1.06 Czy testowe zgłaszanie przewozu towaru drogą e-mail jest już aktywne?
1.07 Czy system informatyczny mający służyć obsłudze systemu monitorowania jest przygotowany na obsługę ogromnej ilości danych, które będą do niego nadsyłane? Czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed atakami hakerskimi, mogącymi doprowadzić do wycieku danych z systemu?
1.08 Jak długi będzie czas oczekiwania na zarejestrowanie danego przewozu w systemie i nadanie mu numeru referencyjnego, oraz jak długi będzie czas oczekiwania na ewentualna modyfikację danego zgłoszenia przewozu?
1.09 Jaka jest przewidziana procedura awaryjna w przypadku niedziałania rejestru?
1.10 Czy wystarczy użyć schematu zaakceptowanego zgłoszenia z systemu PUESC (np.SENT_200), zmienić dane i przesłać je następnym razem e-mail w przypadku awarii PUESC?
1.11 Czy są przewidziane jakieś szkolenia w zakresie działania systemu SENT?
1.12 Co oznacza niedostępność rejestru? Czy jest to wyłącznie awaria systemu, czy również brak dostępu do łącza internetowego lub niekorzystanie z Internetu (brak umiejętności korzystania z Internetu i nie posługiwanie się nim) przez dany podmiot?
1.13 Czy firma może założyć sobie konto na PUESC?
Wyświetlanie 1 - 15 z 85 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 6

1.02 W jaki sposób będzie można rejestrować i uzupełniać zgłoszenia w SENT, na Platformie PUESC?

Podmiot zobowiązany do zgłoszenia, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszenia przewozu towaru, po zalogowaniu się na Platformie PUESC znajdującej się pod adresem https://puesc.gov.pl, w zakładce „Katalog usług > e-Przewóz" powinien wybrać przycisk „Przejdź do systemu SENT". Wówczas wyświetlą się elektroniczne formularze. Po wypełnieniu właściwego formularza zgłoszenia przewozu towaru i wysłaniu jego danych do PUESC, podmiot zgłaszający otrzyma numer referencyjny wraz z odpowiednią liczbą kluczy (elektroniczne kody zabezpieczające dostęp do zgłoszenia), natomiast po uzupełnieniu lub aktualizacji zgłoszenia przewozu towaru, podmiot otrzyma komunikat potwierdzający wykonanie danej czynności.

Zgłoszenia, uzupełnienia lub aktualizacji można również dokonać z wykorzystaniem kanału e-mail (adres: puesc@mf.gov.pl) albo interfejsu niewizualnego (web service) wysyłając dokument w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC.

Stan na 14.04.2017r.