1.01 Czy jest system elektroniczny, w którym mam rejestrować swoje transakcje?

Na potrzeby realizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów został utworzony rejestr zgłoszeń SENT, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Rejestr SENT został stworzony żeby umożliwić dokonywanie zgłoszeń właśnie drogą elektroniczną. Dzięki temu rejestrowi możliwe jest niezwłoczne przesyłanie wymaganych ustawą danych, co nie wypłynie na płynność obrotu towarami wymienionymi w ustawie. Dostęp podmiotów to tego rejestru, w celu przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów ma miejsce za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) znajdującej się pod adresem https://puesc.gov.pl.

Stan na 14.04.2017r.