058. Jak postępować, aby nie utracić wypełnianej deklaracji na Portalu PUESC?

Deklarację można przed wygenerowaniem zapisać jako „formularz roboczy".