015. Gdzie mogę sprawdzić daty ważności moich certyfikatów niekwalifikowanych SC?

Lista niekwalifikowanych certyfikatów S.C. jest to spis certyfikatów wystawionych
przez Służbę Celną. Zawiera numer seryjny certyfikatu, datę jego utworzenia i ważności. Dodatkowo do wyboru mamy opcje Zawieś/Odwieś/Unieważnij jednak, aby przeprowadzić którąś z tych operacji należy skontaktować się z Help Deskiem.