011. Jak zmienić kontekst powiązania?

Kontekst powiązania to opcja odpowiadająca za sterowanie widokiem reprezentacji. Jest ona dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających nr ID SISC. Aby móc z niej poprawnie korzystać, konieczne jest posiadanie ważnych reprezentacji względem innych podmiotów.

Kontekst własny
Domyślnie po zalogowaniu portal ustawia kontekst na własny, co oznacza, że w zakładce Moje Dokumenty widoczne będą wszystkie komunikaty, które użytkownik wysłał do SISC (w imieniu własnym lub podmiotu) i odebrał jako odpowiedzi.

Pojedyncze powiązanie
Opcja kontekstu powiązania pozwala wybrać pojedyncze powiązanie, jeżeli mamy zarejestrowane reprezentacje względem dowolnych podmiotów. Wybieramy wówczas  z listy Powiązanie pierwsze nazwę podmiotu, w którego kontekst chcemy się przełączyć i ignorujemy opcję Powiązanie drugie, jeżeli takowe występuje.

Pojedyncze powiązanie zakłada, że reprezentujemy wybrany podmiot bezpośrednio, bez użycia podmiotu pośredniczącego (zwanego agencją).

W tym widoku w zakładce Moje Dokumenty będziemy domyślnie widzieć wszystkie komunikaty, do których mamy przyznane uprawnienia w SZPROT (formularz RejestracjiAktualizacjiDezaktywacjiReprezentacji) i które złożyliśmy w kontekście danego podmiotu.

W przypadku kiedy użytkownikowi przyznane zostało uprawnienie do podglądu wszystkich dokumentów danego podmiotu, w zakładce Moje Dokumenty pojawi się checkbox Wszyscy reprezentanci. Zaznaczenie go spowoduje odsłonienie wszystkich komunikatów złożonych w kontekście danego podmiotu przez wszystkich reprezentantów.

Zaznaczenie checkboxu Tylko Moje nie zmienia natomiast niczego w przypadku kontekstu bezpośredniego podmiotu.

Co więcej, kontekst podmiotu wpływa także na widoczność formularzy w zakładce eFormularze. Nie możemy wypełnić, ani złożyć wniosku w imieniu podmiotu, do którego rodzaju nie zostały nam przyznane uprawnienia formularzem RejestracjiAktualizacjiDezaktywacjiReprezentacji.

Podwójne powiązanie
Opcja kontekstu powiązania pozwala wybrać podwójne powiązanie, jeżeli mamy zarejestrowane reprezentacje względem dowolnych podmiotów (agencji), które same są powiązane reprezentacją z innymi. Wybieramy wówczas  z listy Powiązanie pierwsze nazwę podmiotu, w którego kontekst chcemy się przełączyć i w drugim powiązaniu wskazujemy podmiot końcowy.

Podwójne powiązanie zakłada, że reprezentujemy wybrany podmiot końcowy przez pośrednika (agencję), z którą jesteśmy powiązani.

W tym widoku w zakładce Moje Dokumenty będziemy domyślnie widzieć wszystkie komunikaty, do których mamy przyznane uprawnienia w SZPROT (formularz RejestracjiAktualizacjiDezaktywacjiReprezentacji) względem agencji i które złożyliśmy w podwójnym kontekście agencja – podmiot.

W przypadku kiedy użytkownikowi przyznane zostało uprawnienie do podglądu wszystkich dokumentów danej agencji, w zakładce Moje Dokumenty pojawi się checkbox Wszyscy reprezentanci. Zaznaczenie go spowoduje odsłonienie wszystkich komunikatów złożonych za pośrednictwem i w imieniu agencji.

Zaznaczenie checkboxu Tylko Moje spowoduje natomiast wyświetlenie tylko dokumentów złożonych bezpośrednio w imieniu agencji, z pominięciem tych wysłanych i odebranych w kontekście agencja – podmiot.

Co więcej, kontekst agencja - podmiot wpływa także na widoczność formularzy w zakładce eFormularze. Nie możemy wypełnić, ani złożyć wniosku, do którego rodzaju nie zostały nam przyznane uprawnienia w imieniu agencji formularzem RejestracjiAktualizacjiDezaktywacjiReprezentacji. Istotne jest także, czy wybrana agencja ma odpowiednie uprawnienia względem samego podmiotu końcowego.


Rysunek 1. Okno zmiany kontekstu

Aby zmienić kontekst należy wybrać opcję Zmień, co spowoduje wyświetlenie się okna Kontekstu użytkownika, a w nim wyświetlony zostanie identyfikator celny i możliwość wybrania pierwszego powiązania i drugiego. Po wybraniu kontekstu zatwierdzamy operację przyciskiem Potwierdź.