Zmień lub usuń swoje dane

Dzięki usłudze możesz:

 • zmienić swoje dane zarejestrowane na koncie PUESC,
 • zrezygnować z numeru IDSISC,
 • usunąć swoje konto na PUESC.

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij wniosek

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek i sprawdź, czy otrzymałeś UPO

KROK 4

Sprawdź, czy otrzymałeś potwierdzenie aktualizacji danych osoby fizycznej

Żeby zmienić dane lub usunąć konto, musisz przygotować login i hasło do portalu oraz podpis elektroniczny (podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub certyfikat celny).

KROK 0

Zaloguj się Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Wypełnij wniosek

Jeśli chcesz zmienić swoje dane:

 1. Wybierz formularz WRR0002 Aktualizacja danych osoby [SZPROT]

lub

przejdź do Mój pulpit | Moje dane i w danych szczegółowych wybierz: „Aktualizuj dane użytkownika”.

 1. Na pierwszej karcie musisz wskazać cel złożenia wniosku. Możesz wybrać jedną lub kilka opcji spośród:
 • chcę zaktualizować moje dane osobowe – tutaj zmienisz swoje imię, nazwisko,
 • chcę uzyskać lub podać specjalny numer w celu złożenia wniosku dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej,
 • chcę zaktualizować moje dane kontaktowe – tutaj zmienisz swoje dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), a także adres do korespondencji,
 • chcę zmodyfikować lub podać dane niezbędne do powiązania z firmą, żeby wysyłać:
  • zgłoszenia celne,
  • Intrastat,
  • deklaracje akcyzowe,
  • zgłoszenia SENT,
  • e-DD.

Opcja ta przeznaczona jest dla:

 • agentów celnych - w tym miejscu należy podać numer wpisu na listę agentów celnych,
 • osób, które chcą wysyłać zgłoszenia celne w procedurach przywozowych i wywozowych – należy zaznaczyć stosowne oświadczenie,
 • osób chcących podać dedykowany kontakt dla jednej z usług:
  • INTRASTAT,
  • EMCS PL.
 • chcę podać lub zmodyfikować dane miejsca zużywania wyrobów zwolnionych od akcyzy:
  • jeśli jesteś osobą fizyczną i zużywasz zwolniony od akcyzy gaz LPG, możesz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA),
  • jeśli jesteś rolnikiem ryczałtowym i nie posiadasz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – zaznacz stosowne oświadczenie i zarejestruj zużywane wyroby zwolnione od akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).                                                                                                      

Dane należy podawać na osobnych kartach, których widoczność jest zależna od wybranego celu aktualizacji.

Aby przejść do następnej karty, wybierz przycisk „Dalej”.

 1. Na ostatnim ekranie musisz zaakceptować wymagane oświadczenia, które są niezbędne do prawidłowego założenia konta. Używając przycisku „Zakończ i utwórz dokument”.
 2. Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

Przejdź do KROKU 2.

Jeśli chcesz usunąć swoje dane

 1. Wybierz formularz WRR0003 Dezaktywacja danych osoby [SZPROT].
 2. Otwórz formularz i zaakceptuj wymagane oświadczenia, a następnie przejdź na następną kartę, używając przycisku Dalej. Wygeneruj dokument przy użyciu Zakończ i utwórz dokument.
 3. Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

Uwaga! Po rozpatrzeniu wniosku WRR0003 Dezaktywacja danych osoby [SZPROT] skontaktuj się z HelpDesk w celu usunięcia swojego konta.

W takim przypadku:

 • zaloguj się na stronę https://puesc.gov.pl,
 • użyj przycisku „Zaloguj do HelpDesk” na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/helpdesk-sc - zostaniesz automatycznie przekierowany do Centralnego Service Desk (CSD):
  • utwórz nowe zgłoszenie, wybierając usługę „Strefa Klienta KAS”,
  • wybierz: „Rejestracja na PUESC - zakładanie konta” – „Zmień lub usuń swoje dane”,
  • w treści zgłoszenia wpisz: Proszę o usunięcie konta.

Obecne konto zostanie usunięte, a na adres e-mail, który podałeś, zakładając konto, zostanie wysłana informacja o usunięciu (dezaktywacji) konta.

Przejdź do KROKU 2.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

Potwierdż swoją tożsamość

W przypadku gdy posiadasz konto o podstawowym zakresie uprawnień, a chcesz uzyskać dostęp rozszerzony, musisz potwierdzić swoją tożsamość. Możesz potwierdzić tożsamość w prosty i wygodny sposób - podpisz formularz podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (tj. z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Jeśli wcześniej posiadałeś podstawowy zakres uprawnień i elektronicznie podpiszesz formularz wniosku o aktualizację danych osoby, spowoduje to aktualizację konta na PUESC do rozszerzonego zakresu uprawnień.

Jeśli chcesz zmienić podstawowy na rozszerzony zakres uprawnień na PUESC bez użycia podpisu elektronicznego, wykonaj następujące czynności:

 • udaj się do siedziby najbliższego urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu celno-skarbowego lub oddziału celnego,
 • odszukaj stanowisko oznaczone (zazwyczaj) „E-KLIENT”,
 • okaż dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający twoją tożsamość.

Informacje o jednostkach celno-skarbowych i ich dane teleadresowe znajdziesz na stronach internetowych izb administracji skarbowej w części dotyczącej urzędu celno-skarbowego (zakładka Urząd Celno-Skarbowy na stronie internetowej izby).

Adresy stron internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej (strona otwiera się w nowym oknie).

Potwierdzenie tożsamości przez obywateli z krajów UE

Jeżeli jesteś obywatelem z kraju UE, możesz potwierdzić autentyczność danych rejestracyjnych w organach celno-podatkowych w kraju zamieszkania.

Skan potwierdzenia prześlij na adres:
centralna.rejestracja@mf.gov.pl

Potwierdzenie tożsamości przez obywateli z krajów trzecich

Jeżeli jesteś obywatelem kraju trzeciego (spoza UE), możesz potwierdzić autentyczność danych:

 • w konsulacie,
 • w ambasadzie,
 • u notariusza w kraju zamieszkania.

Skan potwierdzenia wraz z jego tłumaczeniem prześlij na adres: centralna.rejestracja@mf.gov.pl

Oryginał potwierdzenia wyślij na adres:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Smoluchowskiego 1
60-179 Poznań.

KROK 3

Wyślij wniosek i sprawdź, czy otrzymałeś UPO

 1. W zakładce:

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

 1. Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek o formie elektronicznej. Dokument odnajdziesz w Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty.

Twój wniosek trafi do weryfikacji.

 1. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy

będzie miała status „W toku”.

UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni. Oczekuj na odpowiedz.

KROK 4

Sprawdź, czy otrzymałeś potwierdzenie aktualizacji danych osoby fizycznej

Aktualizacja danych osoby fizycznej

Zaloguj się na swoje konto i przejdź do Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty i odszukaj dokument o nazwie: „Potwierdzenie aktualizacji danych osoby fizycznej”.

UWAGA! Jeżeli wniosek nie może zostać obsłużony przez prowadzącego sprawę, w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty| Dokumenty  pojawi się dokument „Dokument wezwania do weryfikacji tożsamości osoby fizycznej”. Zapoznaj się z nim (uzupełnij braki) - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

Usługa skierowana jest do osób fizycznych, które posiadają konto na portalu PUESC.

Swoje dane, wprowadzone w trakcie zakładania konta, zawsze możesz zmienić.

W każdej chwili możesz też usunąć swoje dane, a później konto.

Pamiętaj, aby skutecznie usunąć swoje dane z PUESC, musisz najpierw wypełnić wniosek dezaktywacji osoby fizycznej, a następnie usunąć konto.

Jeżeli skorzystasz z usługi zmiany danych, twoje dane zostaną uaktualnione.

Jeżeli usuniesz konto, nie będziesz już powiązany z żadną firmą, nie będziesz posiadał numeru rejestracyjnego IDISISC i nie będziesz miał dostępu do dokumentów, które złożyłeś lub wysłałeś w trakcie swojej aktywności na portalu.

Formularz wniosku o aktualizację danych osoby fizycznej

Formularz wniosku o dezaktywację danych osoby fizycznej

Usługa jest bezpłatna.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie znów działać.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • telefon – 33 483 20 55.

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Popełniłem błąd (litrówkę) w imieniu i/lub nazwisku. Co zrobić?

Twój błąd powinien zostać zweryfikowany i sprawdzony lub otrzymasz prośbę o wyjaśnienie niezgodności. Możesz też skorzystać z wniosku WRR0002 Aktualizacja danych osoby [SZPROT].

 1. Co jeśli nie otrzymałem UPO?

Sprawdź, czy nie otrzymałeś komunikatu o błędzie we wniosku. Komunikat powinien pojawić się w ciągu 5 minut.

Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie, ponownie wypełnij wniosek, poprawiając błędy i wyślij go.

W przeciwnym przypadku skontaktuj się z Help Desk.

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 28 czerwca 2021 16:19 Sylwia Mystkowska
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF