Jeżeli chcesz założyć konto, zarejestrować firmę, otrzymać numer EORI, uzyskać numer REX, powiązać reprezentantów z firmą, uzyskać certyfikat celny, zaktualizować dane swoje lub firmy

przejdź na nasz nowy Portal:  https://www-2.puesc.gov.pl

СИСТЕM МОНИТОРИНГА ПЕРЕВОЗОК ТОВАРОВ (SENT)

   Notification status - check validity of notification


e-Zefir

   

 

Платформа электронных услуг таможенной службы (PUESC) представляет собой отдельный пункт доступа к е-услугам таможенной службы. Она создана в рамках Программы e-Cło (е-таможня). В PUESC систематически будут внедряться очередные услуги для наших Клиентов, в том числе предпринимателей. В конечном счёте PUESC станет единственным пунктом доступа к е-услугам таможенной службы.

На сегодняшний день наши системы (CELINA, NCTS, ECS и т. д.) используют разные каналы сообщения. В 2015 году мы будем проводить процесс унифицирования этого пространства на основании PUESC. Однако мы не станем переносить сообщения старых систем (CELINA, NCTS, ESC, EMCSPL), только введём в действие очередные системы таможенной службы с новым сообщением (конференция для предпринимателей).

Об отдельных услугах, использующих PUESC, мы будем сообщать на этой странице и на порталах, которые до сих пор посвящались отдельным информатическим системам и услугам таможенной службы.

Пределы использования PUESC вы можете персонализировать по своим потребностям на основании услуги е-Клиент.
STATYSTYKA na dzień 1 maja 2021
Liczba utworzonych kont  91 69 78
Liczba obsłużonych dokumentów 61 878 345
   
Liczba kont powiązanych 227 218

 

POTRZEBUJESZ POMOCY?

e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
tel: +48 33 483 20 55

Cообщения

history image Informacja dotycząca synchronizacji kont

Informujemy że synchronizacją danych z nowego portalu PUESC ( https://www-2.puesc.gov.pl ) do...

history image Komunikat o czasowej aktywacji EORI GB

Informujemy, że w przypadku konieczności złożenia w bieżącym roku zgłoszenia uzupełniającego w...

history image K O M U N I K A T dla podmiotów sprzedających lub zużywających paliwa opałowe

Ministerstwo Finansów uprzejmie ponownie przypomina, że jednym z warunków stosowania...

Hовости

history image Czasowa zmiana terminu składania deklaracji Intrastat.

Szanowni Państwo, Departament Ceł MF uprzejmie informuje, że zgłoszenia INTRASTAT za...

history image NEWSLETTER INTRASTAT Nr 06/2021 z dnia 22.02.2021 r.

Szanowni Państwo, Departament Ceł Ministerstwa Finansów informuje, że w dniu 1 styczna...

history image Komunikat dotyczący wniosków złożonych w usłudze e-Klient w kontekście wdrożenia nowego portalu PUESC

Szanowni Państwo, 1 lutego 2021 roku zostanie uruchomiony nowy Portal PUESC i nowa usługa...