1.09 Czy do przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT wystarczy standardowa rejestracja pracownika na PUESC bez żadnych kluczy, certyfikatów niekwalifikowanych itp.?

W przypadku podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia konieczne jest posiadanie zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC – wymaga to założenia konta na PUESC, rejestracji danych osoby fizycznej, rejestracji danych podmiotu i rejestracji reprezentacji. Natomiast przewoźnicy, którzy przesyłają, uzupełniają lub aktualizują zgłoszenia mogą posiadać jedynie podstawowy poziom dostępu do PUESC – wymaga to tylko założenia konta na PUESC.

Stan na 31.07.2019r.