051. Jakim rodzajem podpisu można podpisywać deklaracje elektroniczne?

Deklaracje podatkowe od 2016r. mogą być podpisywane przy wykorzystaniu trzech rodzajów podpisów:
  • kwalifikowanego
  • kwota przychodu z PIT
  • niekwalifikowanego – weryfikowanego przy pomocy certyfikatu Służby Celnej

052. Gdzie można uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Obecnie usługi certyfikacyjne związane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, świadczą następujące firmy (podmioty kwalifikowane wpisane do rejestru podmiotów kwalifikowanych), które poniżej zostały wymienione w porządku alfabetycznym: 
  • Enigma SOI Sp. z o.o. www.cencert.pl
  • EuroCert Sp. z o.o. www.eurocert.pl
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. www.kir.com.pl
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.sigillum.pl
  • Asseco Data Systems S.A. (Certum) www.certum.pl
 
Źródło: Strona internetowa Narodowe Centrum Certyfikacji: www.nccert.pl.

053. Jaki format kwalifikowanego podpisu elektronicznego obsługuje PUESC do podpisywania deklaracji?

Format XAdES typ enveloped czyli podpis dołączony z rozszerzeniem XML (podpis wewnętrzny).

054. Z jakim rozszerzeniem plików (jakie typy plików z podpisanymi deklaracjami) można przesyłać do systemu?


055. Jaki numer dokumentu pierwotnego należy podać przy składaniu korekty deklaracji?

Składając korektę deklaracji należy wpisać nr UPO z deklaracji pierwotnej. Przy kolejnej korekcie zawsze wprowadzamy numer ostatniego UPO.

Wyświetlanie 1 - 5 z 10 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 2