System description
 

ZEFIR 2 Financial Accounting, Clearing and Settlement System is an integrated IT system for the registration and management of the customs duty and tax receipts as well as the financial flows and transactions taking place between the Polish customs and tax administrations and the European and national budget. The system has been developed and delivered as a component of Poland's e-Customs Initiative under the 7th Axis of Innovative Economy Operational Programme. 

ZEFIR2 is used in all customs offices as well as in tax and fiscal control offices. It is also utilized as the budget planning and reporting tool in the relevant MOF departments.

The system is interconnected and exchanges data with the other components of the e-Customs platform as well as some of the MOF and banking systems: 

 • ECIP SEAP portal as a single access point to e-services for traders
 • Public Key Infrastructure System for the digital signing of documents
 • AIS (Automated Import System) CELINA
 • SZPROT Customs, Excise and Tax Decision Processing System
 • PDR Reference Database
 • OSOZ2 Guarantee Management System
 • HERMES2 for the authentication of internal users
 • ISZTAR4 for the retrieval of customs tariff information
 • ARIADNA Data Warehouse for business analysis and generation of statistics
 • ESKS for the registration of fiscal offences and penal fiscal proceedings
 • TREZOR3 for the accounting of budgetary revenues and expenditures
 • National Bank of Poland
 • BGK Bank Gospodarstwa Krajowego (which supports government-financed schemes)

What does it do and who is it for ?

ZEFIR2 has been designed as a centralized architecture system for the financial and accounting management of all the receipts collected by the customs and tax administration and is used in all customs locations in Poland. It also support fully automated revenue analysis and reporting functions. From the state budget perspective ZEFIR2 fulfils a purely fiscal role, however, the system also offers a range of benefits for traders, which means that B-to-A transactions (e-services) are more friendly and convenient.

ZEFIR2 allows the traders to

 • complete a full scope of formalities related to customs, excise and tax obligations
 • keep a record of all customs duties, excise charges and tax payments due to be collected by the customs
 • fill in and submit electronically excise, gambling tax and mining tax declarations in electronic format
 • make payments to a single designated bank account 
 • retrieve on-line the information on the payment arrears and the payment settlements.

ZEFIR 2 also enables

 • a faster release in the OSOZ2 system of the guarantees provided by traders to secure the goods placed under customs procedures
 • automatic clearing and settlement of all payments made by traders.

CONTACT
e-mail: inrw@kra.mofnet.gov.pl
tel: 12 629 01 97, 12 629 01 98


 

 

USEFUL LINKS

Instrukcja - deklaracja wewnatrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

Instrukcja - deklaracje podatkowe zapłata akcyzy

Instrukcja - deklaracje podatkowe zapłata akcyzy od 01.10.2017

Wykaz błędów powodujących odrzucenie elektronicznej deklaracji akcyzowej

Składanie korekty do deklaracji na PUESC.docx

ZF2_ewidencja_AKCUS_v2_1_20200227.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 2_1 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 2_1. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie „Typ zwolnienia": mienie przesiedleńcze; samochód elektryczny / napędzany wodorem; samochód specjalistyczny; samochód hybrydowy; pozostałe zwolnienia bądź pozostawić puste pole.

ZF2_ewidencja_AKCUS_20190717.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.

ZF2_ewidencja_AKCU_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U.

ZF2_ewidencja_VAT14_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14.

ZF2_ewidencja_AKCUS_v3_20200229.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 3 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 3.


Specyfikacja_XML_inicjalna_z_25.05.2017- Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - inicjalna

Specyfikacja_XML_v2_0_z_06.11.2019 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v2

Specyfikacja_XML_v3_0_z_18.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v3

Specyfikacja_XML_v4_0_z_18.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v4

Specyfikacja_XML_v5_0_z_19.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v5


 

http://www.mf.gov.pl

MESSAGES

history image ZEFIR2 - niedostępność systemu w dniu 15 czerwca (poniedziałek) w godz. 16:00-20:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca (poniedziałek) w godz. 16:00–20:00 w związku z pracami serwisowymi System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. Nie...

history image ZEFIR2 - niedostępność systemu w dniu 31 maja (niedziela) w godz. 15:00-20:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja (niedziela) w godz. 15:00–20:00 w związku z pracami serwisowymi System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. Nie jest...

history image ZEFIR2 - niedostępność systemu w dniu 20 maja (środa) w godz. 16:00-18:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja (środa) w godz. 16:00–18:00 w związku z pracami technicznymi po stronie CI RF System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. ...

history image ZEFIR2 - niedostępność systemu w dniu 18 maja (poniedziałek) w godz. 17:00-19:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja (poniedziałek) w godz. 17:00–19:00 w związku z pracami technicznymi  System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. ...

history image ZEFIR2 - niedostępność systemu w dniu 16 maja (sobota) w godz. 17:00-19:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja (sobota) w godz. 17:00–19:00 w związku z pracami technicznymi  System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. Nie...

NEWS

23.02.2016 Zmiana wzorów deklaracji ZEFIR 2/e-Zefir

W związku  za  zmianą wzorów deklaracji dla podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, w systemie ZEFIR 2/e-ZEFIR wprowadzono zmiany:
•    dodano nowe  wzory formularzy P-KOP/MS i P-KOP/RG
•    zmodyfikowano formularz AKC-4/H
•    rozbudowano funkcjonalność wiązania deklaracji  ZPNW z AKC-U,
•    oraz utworzono podział formularzy  e-ZEFIR na dwie grupy:
1.    eZefir (do 12.2015 r.) dla deklaracji okresowych składanych za okresy do grudnia 2015 r.
a  dla deklaracji nie odnoszących się do okresu tj. AKC-U, z datą powstania obowiązku podatkowego do 31.12.2015 r.
2.    eZefir (od 01.2016 r.)  dla deklaracji okresowych składanych za okresy od stycznia 2016 r.
 i późniejsze,  a  dla deklaracji nie odnoszących się do okresu tj. AKC-U, z datą powstania obowiązku podatkowego od 01.01.2016 i późniejszą.

Dodatkowo wdrożono nowe funkcjonalności, które mają na celu usprawnienie obsługi  deklaracji elektronicznych poprzez :
•    dodanie pola identyfikującego: Numer dokumentu – składa się z 19 znaków [0-9][A-Z] – jest to numer nadawany przez podatnika. Funkcjonalność ta ma na celu wyeliminowanie przypadków omyłkowego wyłania po raz drugi tej samej deklaracji,
•    dodanie funkcjonalności wiązania zapytania i odpowiedzi dla interfejsu niewizualnego (funkcjonalność przewidziana dla producentów oprogramowania/developerów),
•    modyfikację  Menu nawigacyjnego formularzy.