System description
 

ZEFIR 2 Financial Accounting, Clearing and Settlement System is an integrated IT system for the registration and management of the customs duty and tax receipts as well as the financial flows and transactions taking place between the Polish customs and tax administrations and the European and national budget. The system has been developed and delivered as a component of Poland's e-Customs Initiative under the 7th Axis of Innovative Economy Operational Programme. 

ZEFIR2 is used in all customs offices as well as in tax and fiscal control offices. It is also utilized as the budget planning and reporting tool in the relevant MOF departments.

The system is interconnected and exchanges data with the other components of the e-Customs platform as well as some of the MOF and banking systems: 

 • ECIP SEAP portal as a single access point to e-services for traders
 • Public Key Infrastructure System for the digital signing of documents
 • AIS (Automated Import System) CELINA
 • SZPROT Customs, Excise and Tax Decision Processing System
 • PDR Reference Database
 • OSOZ2 Guarantee Management System
 • HERMES2 for the authentication of internal users
 • ISZTAR4 for the retrieval of customs tariff information
 • ARIADNA Data Warehouse for business analysis and generation of statistics
 • ESKS for the registration of fiscal offences and penal fiscal proceedings
 • TREZOR3 for the accounting of budgetary revenues and expenditures
 • National Bank of Poland
 • BGK Bank Gospodarstwa Krajowego (which supports government-financed schemes)

What does it do and who is it for ?

ZEFIR2 has been designed as a centralized architecture system for the financial and accounting management of all the receipts collected by the customs and tax administration and is used in all customs locations in Poland. It also support fully automated revenue analysis and reporting functions. From the state budget perspective ZEFIR2 fulfils a purely fiscal role, however, the system also offers a range of benefits for traders, which means that B-to-A transactions (e-services) are more friendly and convenient.

ZEFIR2 allows the traders to

 • complete a full scope of formalities related to customs, excise and tax obligations
 • keep a record of all customs duties, excise charges and tax payments due to be collected by the customs
 • fill in and submit electronically excise, gambling tax and mining tax declarations in electronic format
 • make payments to a single designated bank account 
 • retrieve on-line the information on the payment arrears and the payment settlements.

ZEFIR 2 also enables

 • a faster release in the OSOZ2 system of the guarantees provided by traders to secure the goods placed under customs procedures
 • automatic clearing and settlement of all payments made by traders.

CONTACT
e-mail: inrw@kra.mofnet.gov.pl
tel: 12 629 01 97, 12 629 01 98


 

 

USEFUL LINKS

Instrukcja - deklaracja wewnatrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14

Instrukcja - deklaracje podatkowe zapłata akcyzy

Instrukcja - deklaracje podatkowe zapłata akcyzy od 01.10.2017

Wykaz błędów powodujących odrzucenie elektronicznej deklaracji akcyzowej

Składanie korekty do deklaracji na PUESC.docx

ZF2_ewidencja_AKCUS_v2_1_20200227.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 2_1 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 2_1. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie „Typ zwolnienia": mienie przesiedleńcze; samochód elektryczny / napędzany wodorem; samochód specjalistyczny; samochód hybrydowy; pozostałe zwolnienia bądź pozostawić puste pole.

ZF2_ewidencja_AKCUS_20190717.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.

ZF2_ewidencja_AKCU_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U.

ZF2_ewidencja_VAT14_20160930.zip - Plik zawiera: skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14.

ZF2_ewidencja_AKCUS_v3_20200229.zip - Plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 3 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi. Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML. Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 3.


Specyfikacja_XML_inicjalna_z_25.05.2017- Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - inicjalna

Specyfikacja_XML_v2_0_z_06.11.2019 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v2

Specyfikacja_XML_v3_0_z_18.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v3

Specyfikacja_XML_v4_0_z_18.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v4

Specyfikacja_XML_v5_0_z_19.02.2020 - Specyfikacja komunikatów XML systemu ZEFIR 2 - v5


 

http://www.mf.gov.pl

MESSAGES

history image ZEFIR2 – utrudnienia w przyjmowaniu deklaracji w dniach 3 stycznia

W związku z pracami serwisowymi i przerwą w dostępie do usługi SeRCe od godziny 8:00 do godziny 09:00 dnia 3.01.2021 r. mogą wystąpić problemy w obsłudze deklaracji na portalu PUESC oraz ich...

history image ZEFIR2 – utrudnienia w przyjmowaniu deklaracji w dniach 5 i 6 grudnia

W związku z pracami serwisowymi Platformy Integracyjnej MF od godziny 9:00 dnia 5.12 do godziny 20:00 dnia 6.12 mogą wystąpić problemy w obsłudze deklaracji na portalu PUESC oraz ich przyjęciem...

history image Prace serwisowe na Platformie Integracyjnej w dniu 21.10.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 października (środa) w godzinach 19:00 - 21:00  będą prowadzone prace serwisowe Platformy Integracyjnej. W tym czasie mogą występować utrudnienia z...

history image ZEFIR2 - niedostępność systemu w dniu 2 października (piątek) w godz. 18:00-21:00

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października (piątek) w godz. 18:00-21:00 w związku z pracami technicznymi System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą niedostępne. Nie jest...

history image ZEFIR2 - niedostępność systemu w dniu 27 sierpnia (czwartek) w godz. 16:00-21:30

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 27 sierpnia  (czwartek ) w godz. 16:00–21:30 w związku z pracami technicznymi po stronie CI RF System ZEFIR2 i wszystkie jego usługi będą...

NEWS

history image Informacja o nowych wzorach formularzy deklaracji VAT-14, AKC-4, AKC-4/ZO

Nowe wzory formularzy deklaracji: VAT-14 AKC-4 AKC-4/ZO obowiązujący od okresu rozliczeniowego-  listopad 2019 r.,  będą dostępne na Portalu od 3 grudnia br.

history image Nowa specyfikacja komunikatów systemu Zefir2

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż jest już dostępna nowa specyfikacja XML (wersja 4_0) dla komunikatów biznesowych deklaracji: AKC-4/AKC-4zo; AKC-EN; AKC-PA; AKC-ST/STn; AKC-WG oraz...

history image Nowy wzór Wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol (WNSB) w formie elektronicznej

Informujemy, iż od 2 stycznia 2019 r.   na  PORTALU PUESC udostępniona została możliwość składania nowego wzoru Wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol...

history image Składanie deklaracji ZEFIR2

Informujemy, iż w związku z opublikowaniem na stronie   http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2394/D2018000239401.pdf Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r....

history image Składanie Informacji w sprawie opłaty emisyjnej OEMIS w formie elektronicznej

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. wprowadzenie na rynek paliw silnikowych, o kodach CN: 2710 12 45,  2710 12 49,  2710 19 43,  2710 20 11,  będzie podlegało opłacie...