SZPROT – The  Integrated Commodity Trading Entrepreneurs'  Registration System (SZPROT) was developed under one of the projects within the "e-Customs Programme", in the framework of the 7th Axis of the Innovative Economy Operational Programme.
 
SZPROT is the system participating in the development process of external users' database for the Customs Service Information System (SISC)-  economic operators and their representatives. SZPROT stores data on relations between economic operators and their representatives,. The introduction of the SZPROT System enabled the integration of all registration activities in one place, accordingly, the submission of a single application for registration of an economic operator's data in SICS allows for operations in all areas of the Customs Service (duty, excise duty, games of chance and betting, other taxes, INTRASTAT).

In order to act effectively in the operational systems of the Customs Service (AIS, AES, ZEFIR2, NCTS2, AIS/INTRASTAT, EMCSPL2), each economic operator and its representative should be registered in SZPROT and hold an active IDSISC number (17–sign identifier assigned as a result of submission of the application for registration of data of an economic operator or a natural person) - the so-called "e-Customer" service.
 
The SZPROT system also enables electronic processing of applications (from the moment of their electronic submission through the Electronic Services Portal of the Customs Service - PUESC, until the receipt of the relevant settlement). The integrated application processing service will be phased out during 2015.

CONTACT
e-mail: szprot@poz.mofnet.gov.pl
tel: +48 61 658 36 49

 

MESSAGES

03.03.2016 Brak możliwości obsługi wniosków usługi eKlient oraz eWnioski w dniu 03.03.2016 w godz. 21:00-24:00

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z pracami serwisowymi, w dniu 03.03.2016 r. w godz. 21.00-24.00 obsługa wniosków składanych w ramach usługi eKlient oraz eWnioski nie będzie możliwa.

Za utrudnienia przepraszamy.


NEWS

history image 20.10.2016 Aktualizacja danych teleadresowych reprezentantów

W związku z informacjami, że w pismach, które przesyłane są przez Służbę Celną w celu potwierdzenia rejestracji w SISC umieszczane są dane adresowe osób fizycznych reprezentujących podmiot przed...